Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Jelena Redžić

Kampanja
Budite krajnje tanani, sve do tačke sušte bezobličnosti. Budite krajnje misteriozni, sve do tačke sušte tišine. Tako ćete biti u stanju da upravljate sudbinom protivnika. SUN CU Video Kampanja kontekstualizuje pitanje organizovane(političke) kontrole nad ljudima fokusirajući se u potpunosti na mapiranje onih elemenata koji u uspostavljanju te kontrole direktno učestvuju. Kako akcenat u potpunosti stavljam na produbljivanje percepcije zvuk je ukinut. Naziv videa, Kampanja, orgranizuje polje percepcije i daje okvir čitavom radu. Naziv sugeriše da slike koje se projektuju predstavljaju borbu za određeni strateški cilj i referiše na predizborne političke kampanje koje su jedan zanimljiv segment političkog marketinga i, kao svaki segment marketinga, umnogome oslanja na manipulaciju i obmanu ljudi. Video, kao i sama strategija obmane kojoj svedočimo, nema jasnu strukturu. U stanju je da neprestano trpi promene. može da se prekine bilo gde i u potpunosti se oslanja na atmosferu. Biram i koristim pronađen snimak. njegovim izmeštanjem iz originalnog konteksta učitavam novi nivo značenja jednostavnim pristupom. Kombinujući utisak o završenoj akciji sa strukturom ponavljanja i ne dovodeći ni akciju ne dovodi do kraja u potpunosti iskorišćavam potencijal koji momenat iščekivanja nudi. Rez koji pravim, u odnosu na originalni snimak, jeste apsolutna promena fokusa. Pod tim podrazumevam činjenicu da mapiram one detalje koji su meni zanimljivi.Promena fokusa uslovila je, promenu rezolucije, odnosno kvaliteta same slike. Loša slika, u slučaju ovog rada, ima dvojaku ulogu. Ona jasno svedoči o prisvajanju videa(ukazuje na njegovu istoriju). U Isto vreme Loš kvalitet simbolizuje onu suštinu, koja tu organizovanu kontrolu nad ljudima omogućava, a to je nemogućnost aktera da u datom trenutku shvate da su obmanuti lepim odelima i ustaljenim procedurama. Obmanuti su Jednom spektakularnom političkom kampanjom. Spektakl tako, kao vodeći kulturni fenomen modernog doba, uspešno brani tu titulu.


Modus Vivendi
Kao neko ko aktivno trenira godinama direktan sam svedok promena koje je sa sobom donela popularizacija i komercijalizacija fitnes kulture i bodibildinga na globalnom nivou. Video Modus Vivendi stavlja u fokus jedan, možda najočigledniji, aspekt te promene Reč je o nametanju standarda koji podrazumeva suštinski potpunu objektivizaciju odnosno seksualizaciju žena. Standard o kom govorim apsolutno nema veze sa pitanjem kulture tela već se u potpunosti odnosi na način na koji se roba(u ovom slučaju telo) plasira i cirkuliše na tržištu slika koje je postalo Validno i nužno merilo uspeha u oblasti. Naime, došlo do jednog specifičnog izjednačavanja ideje o brzoj i lakoj zaradi, koju sa sobom donosi to idealno i lepo telo, i emancipacije. Što je naravno apsurdno, jer Iako jedna stvar ne isključuje nužno drugu, u ovom slučaju reč je o obmani. U opštem smislu modus vivendi je sporazum koji omogućava saradnju uprkos međusobnom neslaganju. u slučaju ovog videa najočiglednije neslaganje jeste između slike i zvuka. Ono što sliku i zvuk čini neskladnim jeste naše PREĐAŠNJE iskustvo koje direktno utiče na našu percepciju I uzdahe ovog tipa(zadovoljstva) smešta u kontekst seksualnog uživanja a ne rada na sebi , pogotovo ne RADA tj. aktivnosti u javnom prostoru. Ali njihovim dovođenjem u direktnu vezu mapira se ne samo pozicija već i odnos prema ženi u teretani danas. Video traje 46sekundi i suštinski ne daje nikakvu informaciju. Posmatrač ne može da zna koja je vežba u pitanju, da li je ona stvarno odrađena na pravi način, posmatrač ne može sam da zaključi ništa. Video U potpunosti preuzima model po kom fitnes inflenseri funkcionišu danas i ceo fokus stavlja na ogledalo i svetla. Tako Snimak postaje podjednako instinct i lažan, kao i sama ideja o emancipaciji preko lepog i idealnog tela koja je došla sa globalnom popularnošću fitnesa. Simbolično LIFE FITNESS je jednina poruka koju vidimo.


Ariana Grande, Instagram, Green Screen
Slike koje potvrđuju prisustvo Projekat ispituje uticaj koji Instagram, kao mreža koja distribuira slike, ima na percepciju savremenog čoveka. Rad uspostavlja spontani narativ slaganjem u prostoru. čine ga digitalne fotografije i interaktivni crteži, koji funkcionišu kao Grid mreža, koja formira kvadrat i simulira zeleni ekran(Svaki kvadrat je jedan piksel). Crteži su rađeni akrilnom bojom na papiru a Pokušaj da se postigne zelenilo green screena manuelnim postupkom shvata se kao nemogućnost savršene participacije u dobu digitalnog savršenstva. Fotografije predstavljaju otvaranje ličnog Instagram profila ka široj javnosti u cilju mapiranja načina na koji formiramo online identitet. Sva tri pojma(Ariana Grande, Instagram, Green Screen) upućuju na određene dualnizme, ali ih sve vezuje manipulacija digitalnom slikom. Green screen je ultimativna zamena za stvarnost i simbol neslućenih mogućnosti koje digitalno pruža. Ariana Grande je paradigma poželjnog na Instagramu i biram nju kao tačku koja ilustruje funkcionisanje digitalnog sistema na banalan, ali precizan način. Ona se percipira kao feministkinja, čak ohrabruje druge žene da osvoje nove teritorije. Ali Prisvajajući feminističke ideje ona ih čisti njihovog političkog, čini ih korektnim, reciklira ih i pakuje u vid reklame koja budi određena osećanja i naizgled prenosi emancipatorsku poruku. ta poruka je suštinski u službi promocije konzumerizma i nezdravih paterna ponašanja. Međutim u slučaju Ariane Grande, sve ostaje skriveno iza feminizma. Tu pravim paralelu sa samim Instgramom. Čitava aktivnost korisnika jeste u funkciji validacije socijalnog i ekonomskog statusa, svodi se na kreiranje poželjne vizuelne estetike koja ih identifikuje sa određenim načinom života i ujedno definiše njihovu pripadnost određenoj subkulturi. Rad transformiše polje digitalnog, koristi njegov potencijal svodeći ga na realan, galerijski prostor čime se jasnije ukazuje na varijabilnost digitalnog sadržaja i potvrđuje snaga digitalne slike.


 

 

Web site

https://www.youtube.com/watch?v=i6KXFy4YlDg