Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Horizont

Nataša KOKIĆ

Zamišljala sam, odrastajući, da se iza poslednjeg reda kuća koje sam mogla da vidim sa svog balkona, prostire pejzaž. Stajala bih tamo u sumrak, posmatrala prostor između dve kuće i, kako nisam mogla da vidim ništa drugo sem neba i vrha jednog drveta, zamišljala sam livadu koja vodi u brda, umesto fabrike koja se tamo stvarno nalazi. Primetila sam takođe da je balkon okrenut ka zapadu i ta činjenica mi je postala jako važna. Devedesetih, svi iz mog okruženja mislili su da "zapad" znači isto što i duhovna sloboda i normalan, opušten život.

Taj novi život bio je tako blizu, odmah iza poslednjeg reda kuća. Moj rad se bavi odnosom između individualnog i društvenog i ispituje kako taj odnos funkcioniše; na koji način društvo menja naše poglede i stavove, želje i prioritete. Radovi prikazuju kakav bi život trebalo da vodimo ili šta nam je ponuđeno u odnosu na ono što stvarno želimo. Scene su natopljene melanholijom, uzimajući u obzir činjenicu da su se naše preferencije promenile i da naše želje i žudnje verovatno nika- da neće biti ostvarene. Stoga, slike i crteži stvaraju jedan hermetički svet, paralelan sa realnošću.

Moji najnoviji radovi prikazuju ono što bi se moglo nazvati "sigurnim mestima" – slike i misli koje nam daju snagu da istrajemo u nečemu. Crteži predstavljaju (ne)mesta, površine i prostore koji nemaju defini- sanu temu, kao recimo parče trave između dve zgrade. Ti prostori su intimni i lični – oni su personifikacija neodređene želje koja tek treba da bude otkrivena, koja treba da nas vodi napred i daje nam potenci- jal za stvaranje novih narativa.

Horizont, Olovka na papiru, 200 x 500 cm, 2011.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Nataša KOKIĆ

Nataša Kokić je rođena 1979. godine u Beogradu. Diplomirala je 2005. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu i na istom fakultetu magistrirala 2010. godine. Realizovala je desetak samostalnih izložbi u Srbiji i izlagala na brojnim grupnim izložbama u Srbiji i inostranstvu. Skorije izložbe: Crteži na papiru, Galerija Remont, Beograd i Horizont, crtež na papiru, Galerija Magacin, Beograd (samostalno); Festival Mikser, Beograd; Kunst Kamers Rotterdam, Home is where you hang your Art, Rotterdam, Holandija; Izložba 33. saziva Jalovičke likovne kolonije, galerija Univerzitetske biblioteke "Svetozar Marković", Beograd, 2011.

Kontakt: natasa_kokic(at)hotmail.com

URL:kokic.saatchionline.com