Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Albania, a new Mediterranean love

Andrea PALAŠTI

Albania, a new Mediterranean love, fotografije: 50 x 50 cm (4 kom), 20 x 20 cm (1 kom), 2008.

Albania, a new Mediterranean love1

Od 1945. do 1990, Albanija je imala jednu od najrepresivnijih vlasti u Evropi. Komunistički diktator Enver Hodža zabranio je religiju, srušio većinu crkava i džamija, zatvorio granice zemlje, zabranio slobodu govora, a mladi su već sa 15 godina uvežbavali taktiku odbrane. Takođe, izgradio je na hiljade bunkera za slučaj napada od strane neprijatelja, koji se nikada nije pojavio. Vladavina Enver Hodže ostavila je za sobom oko 700.000 odbranbenih bunkera. Sagrađeni su od armiranog betona i čelika. U njima je bilo najčešće mesta samo za dve osobe. Izdržljivost bunkera testirana je na psima. Većina su izgrađena između 1974 i 1984, po plažama, planinama, vinogradima, pašnjacima, selima i gradovima. Danas, neki od njih, postali su mesta ljubavnih sastanaka.


1 Turistički slogan Republike Albanije korišćen u promotivnom spotu  na američkoj televizijskoj mreži CNN. albaniantourism.com

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Andrea PALAŠTI je rođena 1984. u Novom Sadu. Diplomirala na Akademiji Umetnosti u Novom Sadu na grupi za fotografiju. Izlagala je na dve samostalne izložbe i učestvovala na više zajedničkih izložbi u zemlji i inostranstvu. Bavi se istraživanjima, pokušavajući da teme i ljude upozna preko fotografije.