Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Mrtva priroda sa kanabisom

Goran MICEVSKI

Fotografiji pristupam kao otvorenom polju; iako je svaka slika inicira na određenim kontekstom, posmatraču prepuštam krajnju produkciju smisla. Ovo otvara prostor za nove nesporazume (kako od aviona napraviti zvezde padalice), greške u čitanju (uputstva za upotrebu slika) ili zamenu teza (ti meni moju, ja tebi tvoju) – što mi, priznajem, pričinjava neizmerno zadovoljstvo! – ali i ozbiljnije lapsuse koji po smatrača izvode na klizav teren; katkada i u sam centar ringa, prilično daleko od najbližeg rukohvata.

Mrtva priroda sa kanabisom, kolor fotografija, 40 x 40 cm, 2010.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Goran MICEVSKI

Goran Micevski je rođen 1977. godine u Beogradu. Diplomirao je 2004. godine fotografiju na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Izlagao na brojnim samostalnim i grupnim izložbama u Zemlji i inostranstvu. Skorije izložbe obuhvataju: By the Way, Galerija Doma kulture Studentski grad; Ja sam to što jesam, 25. Memorijal Nadežde Petrović, Čačak; Photo documents, Kulturni centar, Požega; New Serbian photography, 25 Galerija Simulaker, Novo Mesto, Slovenija; Up(date) with art practices: Serbia 2002–2009, Kraljevo, Čačak, Sombor, Užice, 2010. godine i Finnish Report, galerija Remont, 2009.

Kontakt: goranmicevski(at)yahoo.com

URL:goranmicevski.wordpress.com