Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Odbor Nagrade "Dimitrije Bašičević Mangelos"

22.2.2011. godine je zaključen SPORAZUM o načinu organizacije i rada Nagrade „Dimitrije Bašičević Mangelos“, između sledećih institucija i organizacija:

 1. Muzeja savremene umetnosti, Beograd
 2. Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad
 3. Centra za nove medije_kuda.org, Novi Sad
 4. Foundation for Civil Society, Njujork, NY, SAD
 5. Fonda „Ilija & Mangelos“, Novi Sad
 6. „Remont“ - Nezavisne umetničke asocijacije, Beograd
 7. Udruženja umetnika DEZ ORG, Beograd

i formiran Odbor Nagrade „Dimitrije Bašičević Mangelos“ koji čine:

 1. Una Popović, Muzej savremene umetnosti, Beograd,
 2. Živko Grozdanić, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad,
 3. Branka Ćurčić, Centar za nove medije_kuda.org, Novi Sad,
 4. Wendy Luers, Foundation for Civil Society, Njujork, Njujork, SAD i
 5. Ivana Bašičević, kao predstavnica Organizatora (Fonda „Ilija & Mangelos“, Novi Sad, „Remont“ - Nezavisne umetničke asocijacije i Udruženja umetnika DEZ ORG).