Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Inspiration

Marina MARKOVIĆ

Za razliku od prethodnih radova Marine Marković, koji se bave živim, ljudskim telom, rad Inspiration se bavi predmetima koji su subjektivizovani umetničkom intervencijom i postavljeni tako da zastupaju odsutno telo. Skup predmeta koji su u različitom odnosu sa umetnicom ima performativni karakter, ako performativnost shvatimo kao "kretanje od svakodnevnog (običnog)
života ka umetnosti čime se zamisao Dišanovog redi mejda primenjuje na ljudsku egzistenciju i trivijalno (obično) ponašanje". Kompoziciono, rad se sastoji od ličnih predmeta – narukvica iz porodilišta/prvi nakit, valerska skala testova za trudnoću, hulahopke, metar, flomaster... Imenom "Inspiration" rad referira na aktivan i dvosmerni lični odnos između umetnice i izloženog materijala, odnos u kome dobijeni–kupljeni–posedovani objekti deluju na nju, indukujući dalju refleksiju i proces rada. Ključno je da su izabrani predmeti oslobođeni potencijalne simboličke i reprezentativne funkcije i uzeti u nađenom – "as is" stanju. Estetika ovog rada nije plod umetničke fikcije ili estetizacije, već upravo suprotno – insistiranje na materijalnoj prirodi predmeta i doslovnosti/neponovljivosti svakodnevice. Svakim izlaganjem predmeti će se menjati ili/i nestajati, kvariti se i propadati, jer rad ne pretenduje na njihovu konzervaciju već istražuje dokumentaristički pristup artefaktima, rad na istraživanju odnosa estetske i upotrebne vrednosti, relativnosti stvarne u odnosu na dodatu vrednost i, konačno, ispitivanje materijalnosti.

Inspiration, instalacija, 200 x 150 cm, 2011.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Marina MARKOVIĆ

Marina Marković je rođena 1983. godine u Beogradu. Diplomirala je 2008. na Fakultetu Likovnih umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Dragana Jovanovića. Izlagala je na brojnim grupnim izložbama i festivalima u zemlji i inostranstvu (Belgija, Italija, SAD, Španija,Velika
Britanija...) Samostalno je prvi put izlagala 2008. godine u okviru Pančevačkog bijenala (Holy Liposuction), potom u Velikoj galeriji Doma kulture Studentski grad (Opake tulumbe i dalje žele moju smrt, 2008), u Domu omladine (Neću da progutam, 2009), UBSM–u (+–,2009) i UK Parobrod (Chewing and Spitting, 2011). Sa grupom umetnika inicirala je 2010. godine osnivanje nezavisne umetničke asocijacije Treći Beograd.

Kontakt: mina_maki(at)yahoo.com