Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Saša Tkačenko

Ograda

2012 | metal, ogledalo | 225 x 600 x 75 cm

Muzej savremene umetnosti u Beogradu zatvoren je zbog rekonstrukcije gotovo 5 godina, bez naznaka da će uskoro konačno biti završeni radovi na njegovoj revitalizaciji. Kao vizuelni umetnik kome ova činjenica postaje jedna od bitnijih pokazatelja opšteg odnosa društva i pojedinaca prema savremenoj umetnosti u lokalnoj sredini, osetio sam potrebu da svojim radom intervenišem i iznesem stav prema ovom zabrinjavajućem stanju. Preuzimajući formu građevinske ograde koja se prilikom obnove građevina postavlja da zaštiti mesto radova, izveo sam specifičnu fasadu Muzeja savremene umetnosti od velikih panela ogledala. Da li se u transparentnom Muzeju reflektujemo svi kao pasivni posmatrači vremena u kome su nosioci kulturnih aktivnosti zaboravljeni?

 

 
Pucaće lobanje

2011 | video 1’ 44” u lupu

http://www.sasatkacenko.com/index.php?/works/skulls-will-be-crushed/

 

Polazeći od agresivnih tekstualnih grafita na gradskim fasadama - poruka kojima se grupe huligana i uličnih nasilnika obraćaju svojim sugrađanima i društvu uopšte, kao što su PUCAĆE LOBANJE, ČEKAMO VAS, DELIMO BATINE sa kojima se svakodnevno susrećem u svom neposrednom okruženju, želeo sam da, vizualizacijom brutalnosti koja se kroz ovakve poruke emituje, stvorim situaciju u kojoj se nasilje ovog tipa prikazuje kao paradoks. Kao rezultat nastao je video rad Pucaće lobanje u kome je ova pretnja otelotvorena. Metalnom šipkom uzastopno udaram gumenu lobanju napravljenu namenski za produkciju video rada, dok upornost i odlučnost kao osnovne karakteristike u izvođenju ovog unapred opstruisanog, i time paradoksalnog čina ukazuju na moj stav prema uličnom nasilju kao neartikulisanoj brutalnosti koja ne izaziva nikakve posledice (za koje se navodno zalaže), sem efermerne destrukcije. 

 
Handicraft

2011 | video instalacija, 2 kanala | 2’ 30” u lupu

http://www.sasatkacenko.com/index.php?/works/handicraft/

 

Za razliku od rada Pucaće lobanje, u kome polazim iz specifičnog lokalnog konteksta, u video instalaciji Handicraft težim da jedan od fenomena veznih za nasilje, tačnije terorizam, i njegovu vizuelnu manifestaciju posmatram na globalnom nivou. Uzimajući u obzir vremensku dimenziju koju pruža video kao medij, namera mi je bila da, prikazujući stvaranje i razaranje jednog od univerzalnih simbola terorizma, ukažem na proces odluke jedne osobe da se okrene terorističkoj akciji. Istovremeno, suprotstavljanjem ove dve opozitne radnje u video instalaciji nastojim da odgodim trenutak u kome se identitet jednog prosečnog građanina transformiše u identitet maskiranog fanatika.  

 
Objekt H

2011 | metal, pleksiglas, LED | 150 x 94 x 94 cm

 

Objekat H je nastao kao reakcija na strategije komunikacije u javnom prostoru. Jednostavani i redukovani ulični znaci i simboli su osmišljeni sa ciljem da prenesu informacije, uputstva, ograničenja, obaveštenja i reklame prolaznicima u svakodnevnim situacijama. Budući da su upisani u našu socijalnu percepciju, ovi znaci mogu se čitati veoma brzo i razumeti gotovo automatski. Latinično slovo H pojavljuje se kao znak u različitim kulturama i jezicima u kojima je nosilac različitih značenja kao što su Help, Hospital, Hotel, Helicopter landing zone ili Haltestelle (autobuska stanica) i Hilfe (pomoć) na nemačkom jeziku. Koristeći ovu interesantnu koincidenciju kao polazište, Objekat H nastao je ukrštanjem dva slova H pod uglom od 90° i napravljen je od metala, pleksiglasa i led rasvete, formalno aludirajući na karakteristike lako čitljivog uličnog znaka. U potpunosti preuzimajući metodologiju nastanka i formalni izgled jednog uličnog znaka, želeo sam da stvorim objekat koji je lišen bilo kakvog značenja i iniciram zbunjenost kod posmatrača koji je naviknut da svaku vizuelnu formu isčitava na osnovu dobro poznatih shema. Postavljanjem Objekta H u različite situacije u javnom prostoru njegova nefunkcionalnost biva naglašena.

 
Was it worth it

2010 | ogledalo, led svetlo | 160 x 76 x 8 cm

Kao ličnu dilemu koja me okupira u svakodnevnom preispitivanju odluke da se profesionalno bavim umetnošću, želeo sam da pitanje “Was It Worth It?” direktno postavim i u okviru jednog od svojih radova. Izborom ogledala kao materijala u kome se ovo pitanje nameće, svesno naglašavam njegovu prisutnost i refleksivnost u prostoru u kome težim da i posmatraču nametnem ovu večitu 

dilemu koja je, iako na različitim nivoima, prisutna i van domena umetničkog stvaranja i delovanja.

 
 

O meni

 

Saša Tkačenko, rođen 1979. godine.

Živi i radi u Beogradu.

 

Buduće izložbe

06/2012 Šta se dogodilo sa Muzejem savremene umetnosti?, grupna izložba, Muzej savremene umetnosti, Beograd

09/2012 U dijalogu - izložba objekata Saše Tkačenka i Marka Markovića, Galerija Doma Omladine, Beograd

 

Samostalne izložbe

2012

Manual Work, Galerija Nova, Beograd, Srbija

Manual Work, Kulturni centrar Pančevo, Galerija Dvorište, Pančevo, Srbija

2011

Objekat H, Galerija Lage Egal, Berlin, Nemačka

2008

Higijena, Kulturni Centar Magacin Beograd, Srbija

 

Odabrane Grupne Izložbe

2012

Bez odlaganja, Galerija KC Grada, Beograd, Srbija

2011

Spring Serbian Salad „Fresh, Colorful and Delicious“, Lukas Feichtner Gallery, Beč, Austrija

Mermer i zvuci. Umetničke intervencije u javnom prostoru, BELEF, Beograd, Srbija

2010

Real Presence 10, Remont Galerija, Beograd, Srbija

2009

The Outerworld of the Innerworld of the Innerworld of the Outerworld, Hochschule für bildende Künste Hamburg, Nemačka

2008

Sistema Binario, Festival BELEF 08, Beograd, Srbija

Step out 3, Kulturni Centar Magacin Beograd, Srbija

Real Presence 8, Castello di Rivoli-Museo di Arte di Contemporanea, Torino, Italija

2007

Progressive Hopes 2, Kulturni Centar Magacin Beograd, Srbija

International Sommerakademie für Bildende Kunst, Salzburg, Austrija

Real Presence : Floating Sites, parallel event within official program of 10th International Istanbul Biennial, Istanbul, Turkska

Predavanja / Prezentacije

Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

Kolekcije

Telenor kolekcija srpske savremene umetnosti, Beograd, Srbija

Nagrade

ULUPUDS nagrada za rad Higijena, Diplomska izložba FPU, Beograd, Srbija

Obrazovanje

2002 – 2007 M.A. na Fakultetu primenjenih umetnosti, odsek skulptura, Univerzitet umetnosti, Beograd, Srbija

 

 

Web site

http://www.sasatkacenko.com/