Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

O nenormalnosti

Ranko TRAVANJ

Rad je izveden kao ambijentalna situacija čitanja. Odlomci Fukoa (Nenormalni) o nakazi su dekontekstualizovani, premešteni i suočeni sa individualnim aktom govora subjekta umetnika (nakaze) u prvom licu. Govor nakaze je alegorija subjektivnosti i karakterišu ga militantnost, eksces, drugost, neusaglašenost i neintegrisanost. Suočen je sa diskursom sudske medicine, koji ga klasifikuje, izoluje i izopštava. Ovo suočavanje dva diskursa nije društveni komentar niti ideološka kritika, već prikaz tehnike funkcionisanja sistema i strategije izopštavanja, diskriminacije, izolacije divlje subjektivnosti. Slike na konfliktni način uspostavljaju logiku prikazivanja, izvođenja i recepcije identiteta nakaze. Nakaza je fantazam o drugom, idealnom prestupniku, onome što bi umetnik mogao biti.

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

RankoTRAVANJ je rođen 1985. u Zenici. Trenutno živi u Beogradu. Završio Fakultetu Likovnih umetnosti u Beogradu — odsek slikarstvo. Izlagao na više grupnih izložbi u Srbiji.

Kontakt: rtravanj(at)yahoo.com