Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Imagine Imagineés (slika pre percepcije)

Tanja JURIČAN

 Treća faza projekta „Creation” nastala je iz namere da sličnim postupkom ostvarim stvaralački čin u bliskom susretu sa čovekom slepim od rođenja. Zamenom uloga kreirana je specifična situacija u kojoj sam činom vezivanja očiju bila pozicionirana kao slepo lice. S druge strane, Bogdanovski Marjan imao je ulogu umetnika-interpretatora sa zadatkom da iskustvo svog direktnog fizičkog odnošenja s odabranim predmetom podeli putem jezičkog posredovanja s umetnikom–izvođačem, koji nije imao predznanje o datom predmetu. Na osnovu informacija o taktilnom doživljaju slepe osobe stvoreni su novi interpretativni objekti u glini.

Rad operiše s taktilnim osetim kao najneposrednijim kontaktom i čulom, i insistira na tvoračkoj potenciji govora koji se nameće kao isključiva i jedina mogućnost dijaloga, razmene i saradnje. Aktiviranjem čula za doživljaj „supstancijalne unutrašnjosti objekta” otvoreno je polje za razvitak materijalne mašte i imaginativno-stvaralačkog potencijala. Namera je bila da se otelotvori nova stvarnost – hermetična i očišćena od upisanih predstava posredovanih vizuelnom čulnošću – radi evokacije povratka esencijalnijem doživljaju sveta bez inhibicija tiranije vizuelne informatičnosti.

Drugi aspekt ovog rada predstavlja interaktivna instalacija pripremljena specifično za izlagačke svrhe. Nju čine posebno projektovani postamenti u kojima će se nalaziti vizuelno prezentovani novonastali objekti, a i taktilno dostupni predlošci prema kojima su novi objekti bili stvarani. Pored toga, publici će biti izloženi i video zapisi (bez tona), kao dokumenta pomenutih performansa.

Imagine Imagineés, dvokanalna video instalacija, skulpture u keramici i objekti/predlošci

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Tanja JURIČAN

Rođena 1980. godine u Pančevu.
Diplomirala slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu (2009).

Izložbe:

Bijenale studentskog kolaža – galerija Univerziteta umetnosti BK, Beograd, 2006, Radionica "1/1" – KONTEKST galerija, Beograd, 2007, Radionica "BUG" – KONTEKST galerija, Beograd, 2008, "ART FEST" – Novi Sad, 2008, Izložba finalista "Dimitrije Bašićević Mangelos Nagrada 2010", Beograd, Produkciona nagrada "Dimitrije Bašićević Mangelos 2010", "Common Ground", ITS Z-1, Ritopek, 2010.

Rezidencijalni boravak:

"Artists in Residence 2011" Programme of KulturKontakt Austria

Kontakt:tanjajurican(at)yahoo.com