Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Nagrada Dimitrije Bašičević Mangelos

О NAGRADI YOUNG VISUAL ARTIST AWARD (YVAA) ZA SRBIJU- “DIMITRIJE BAŠIČEVIĆ MANGELOS”

Nagrada Dimitrije Bašičević Mangelos je osnovana 2002. godine od strane Centra za savremenu umetnost u Beogradu i The Foundation for a Civil Society (FCS) iz Njujorka, kao deo projekta Young Visual Artists Awards (YVAA) sa idejom uspostavljanja godišnje nagrade koja za cilj ima da omogući jednom mladom umetniku/ci iz Srbije rezidencijalni boravak u Americi (prve godine u Sausalitu, Kalifornija a potom u Njujorku).

Nagrada nosi ime značajnog umetnika, rodonačelnika konceptualne prakse i istoričara umetnosti sa prostora bivše Jugoslavije, Dimitrija Bašičevića Mangelosa.

Od 2006. godine KONTEKST galerija i umetnička asocijacija DEZ ORG iz Beograda su novi organizatori nagrade Dimitrije Bašičević Mangelos.

22.2.2011. godine je zaključen SPORAZUM o načinu organizacije i rada Nagrade „Dimitrije Bašičević Mangelos“, između sledećih institucija i organizacija:

 1. Muzeja savremene umetnosti, Beograd
 2. Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad
 3. Centra za nove medije_kuda.org, Novi Sad
 4. Foundation for Civil Society, Njujork, NY, SAD
 5. Fonda „Ilija & Mangelos“, Novi Sad
 6. „Remont“ - Nezavisne umetničke asocijacije, Beograd
 7. Udruženja umetnika DEZ ORG, Beograd

i formiran Odbor Nagrade „Dimitrije Bašičević Mangelos“ koji čine:

 1. Una Popović, Muzej savremene umetnosti, Beograd,
 2. Živko Grozdanić, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad,
 3. Branka Ćurčić, Centar za nove medije_kuda.org, Novi Sad,
 4. Wendy Luers, Foundation for Civil Society, Njujork, Njujork, SAD i
 5. Ivana Bašičević, kao predstavnica Organizatora (Fonda „Ilija & Mangelos“, Novi Sad, „Remont“ - Nezavisne umetničke asocijacije i Udruženja umetnika DEZ ORG).

 

Nagrada se sastoji od rezidencijalnog boravka u Njujorku u trajanju od šest nedelja, u International Studio and Curatorial Program (ISCP) koji predstavlja jedan od najznačajnijih programa za mlade umetnike i umetnice danas.

Program boravka uključuje i posete brojnim galerijama, muzejima kao i upoznavanje sa predstavnicima i predstavnicama njujorške umetničke scene. Nakon povratka iz Njujorka nagrađenom umetniku/ci se organizuje samostalna izložba.

Svake godine žiri bira do pet finalista i finaliskinja koji potom imaju zajedničku izložbu na čijem otvaranju se zvanično proglašava dobitnik/dobitnica.

Dobitnici/e nagrade Dimitrije Bašicevic Mangelos do 2013. godine u Srbiji su: Bob Miloševic (Sausalito, Kalifornija, 2002), Vladimir Nikolic (Njujork, 2003), Milica Ružicic (2004), Milena Gordic (2005), Siniša Ilic (2006), Katarina Zdjelar (2007), Ivan Petrovic (2008), Ivana Smiljanic (2009), Dušica Dražic (2010), Marina Markovic (2011) i Slobodan Stošic (2012).


ISTORIJAT NAGRADE

Godine 1990. Fondacija za civilno drustvo (The Foundation for Civil Society - FCS) iz Njujorka je ustanovila internacionalni nagradni program za mladog vizuelnog umetnika Centralne Evrope i Balkana. Ovaj jedinstveni program je prvi realizovao poslednji predsednik Čehoslovačke, Vaclav Havel zajedno sa jednom grupom umetnika koji su tada pokrenuli nagradu Jindrich Chalupecky.

Cilj pomenute nagrade je bio i ostao otvaranje sveta mladim umetnicima. Tako je osnovano jedno otvoreno i transparentno godišnje takmičenje na čelu sa nezavisnim žirijem koji se uvek iznova smenjuje.

Nekoliko godina kasnije umetnički organizatori iz susednih zemalja su izrazili interes za preuzimanje ovakve strukture nagrađivanja i njihovom zaslugom uspostavljen je projekat Young Visual Artists Awards project – YVAA (Nagrada za mladog vizuelnog umetnika - http://www.yvaa.net/).

Tako je ovaj prestižni i uspešni jednogodišnji program sa nacionalnim izložbama i nagradama, koji uključuje šestonedeljno nagradno putovanje u USA za mladog umetnika ispod 35 godina, tokom proteklih godina proširen na Srbiju, Slovačku, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Sloveniju, Bugarsku. Do sada je četrdeset mladih umetnika iz pomenutih zemalja nagrađeno i za sve njih ova nagrada je obeležila značajan preokret u karijeri. O značaju pomenute nagrade svedoči i kontinuitet koji je ona uspela da održi zahvaljujući velikim naporima lokalnih organizatora koji su uvek bili dužni da sa svoje strane osiguraju organizaciju konkursa i izložbi. Nagrada u Českoj Republici postoji vec sedamnaest godina, jedanaest godina u Slovačkoj, pet godina u Srbiji i Hrvatskoj, četiri godine u Makedoniji i na Kosovu,od 2006. godine počinje da se realizuje i u Sloveniji i Bosni i Hercegovini, a od 2008. i u Bugarskoj i Albaniji. YVAA projekat planira širenje nagrade u bliskoj budućnosti na Crnu Goru i Rumuniju.

REGIONALNE IZLOŽBE YVAA

Najnovija faza u razvoju ovog programa i nagrade je veća integracija i razmena između nagrađenih umetnika/ca, umetničkih profesionalaca/ki i organizatora YVAA. Tako je u novembru 2005. godine održana zajednička izložba nagrađenih umetnika/ca u Pragu, gde su se tom prilikom okupili organizatori i nagrađeni umetnici/e iz svih osam zemalja. Tada je održana i javna prezentacija nagrada iz svih zemalja gde su participanti/kinje imali priliku da razmene svoja znanja i iskustva. Ono što je istaknuto kao smernica za budućnost je pitanje: Na koji način bi se mogla napraviti jedna interevropska i internacionalna umetnička mreža koja bi se tokom vremena razvijala?

Prateći liniju razvoja ovog programa i nagrade u smeru kreiranja programa razmene između dobtinika/ca YVAA nagrade i profesinalaca u sferi umetnosti, kao i organizatora YVAA, organizovana je grupna izložba dobitnika/ca ove nagrade iz svih osam zemalja koje učestvuju u ovom programu 2006. godine u Prištini. Takođe je organizovana javna prezentacija YVAA nagada iz svih zemalja i učesnici/e su imali/e priliku za razmenu znanja, iskustva i razmišljanja o građenju remarkable internacionalnu mreže koja se razvija.

Sledeci korak u pravcu nastavljanja ove inicijative je grupna izložba dobitnika/ca nagrada YVAA koja je održana u julu 2008. godine u Beogradu.

Izložba je okupila najnovije dobitnike/ce svih nagrada koje su članice YVAA projekta od kojih su Mangelos nagrada i Katarina Zdjelar, na ovoj izložbi, predstavljali Srbiju. Pored izložbe organizovan je i simpozijum koji je okupio sve organizatore nagrada članica YVAA.

Regionalna izložba mladih vizuelnih umetnika/ca dobitnika/ca nagrade Young Visual Artists Awards 

Magacin u Kraljevića Marka br. 4, Beograd
12. – 25. jul 2008.

Učesnici/e: Irgin Sena (ARDHJE nagrada, Albanija), Mladen Miljanović (ZVONO nagrada, Bosna i Hercegovina), Vedran Perkov (Radoslav Putar nagrada, Hrvatska), Barbora Klimova (Jindrich Chalupecky nagrada, Republika Češka), Bekim Gllogu (Artist of Tomorrow nagrada, Kosovo), Boris Petrovski (Denes nagrada, Makedonija), Katarina Zdjelar (Nagrada Dimitrije Bašićević Mangelos, Srbija), Lucia Nimcova (Oskar Cepan nagrada, Slovačka), Luiza Margan i Miha Presker (OHO grupa nagrada, Slovenija)

Katalog Regionalne izložbe mladih vizuelnih umetnika/ca dobitnika/ca nagrade Young Visual Artists Awards 2008 možete preuzeti ovde.