Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Biljana Milenkovic

Iznenadni posetilac , akril na platnu, 250 x 190 cm, 2019.
Sila bojenih kovitlaca prikazana u slici "Iznenadni posetilac" uporediva je sa sabijanjem situacija, koncentracijom koja viđenje nadgrađuje ličnim vremenskim obredom. Zbijene kolorističke sile i energija ljudi iz prošlosti su eksponriano razvrstavanje nivoa emocionalnog doživljaja. Nalik na pročišćenje koje se u jednostavnosti nanosa boje i njene rastegljivosti upućuje ka ideji zaslepljenosti na pragu je tajnovite apsolutne svrhe. U domenu procesuiranja, otud je Biljana Milenković na tragu intuitivnog oslobađanja prizora, slikane situacije koja stabilizuje i revnosnije približava strukture iz ciklusa ’Iznenadni posetilac’ sa istraživanjem unosa koji planove ritmizovanja dovodi u vezu sa vlastitim razvrstavanjem emocionalnih uočavanja. Zahvaljujući temperamentu svog rukopisa, nastaje povišena i snažna poetična putanja što prenosi od jedne slikane kompozicije do druge tenzije uvećavajućeg retinalnog odraza, ne samo na realnoj kliničkoj slici, već i na preobraženom središtu akcije sa takve slikarske ’mrežnjače’.Primeri ciklusa ’Iznenadni posetilac’ otud se vraćaju kao gustina kontrasta, od toplih i zasićenih boja, preko neočekivanih zelenih ili plavih nanosa, do eksplozivnih sudara grafizma zacrnjenja ili varijeteteta crvene: jednako ka ambijentalnim situacijama bilo iz realnog življenja ili iz pamćenja. Nije bezrazložno proceniti posmatrački promenu takve eksponiranosti koja nas optički i mentalno zahvata, i prepustiti se osećanju da ste na pragu zaslepljuće dinamičnog kolorističkog majstorstva, koje u jednostavnosti svojih upisa ujedno i zaslepljuje i omogućuje stizanje preko praga novog prenosa, u doživljaj koji ispunjava i, ukoliko ste pred takvom izražajnošću predani, nudi izbavljenje.


Čuvar, akril na platnu, 280 x 180 cm, 2021.
Slika "Čuvar", kroz koloristički zamah ujedno je i stvaranje struktura. Dela nastala iz unutarnjeg dočaravanja bojenih slojeva različitih unosa, po svoj prilici odaju lično preispitivanje dosezanja prizora, i unekoliko, refleksiju na podsvesne doživljaje. Za razliku od već ustaljenih obrazaca koji su u modernoj kulturi načinili vidovi nesputanog izražajnog oslobađanja gesta, poteza i vibrantnog naslojavanja u istorijskim odrednicama kod predstavnika lirske apstrakcije ili čak nagoveštaja apstraktne ekspresije, slike koje sa hronološke razdaljine nastaju mnogo kasnije - unutar realnog i aktuelnog razdoblja - pribežišta su jednog drukčijeg produktivnog postupka.


Dva buketa, akril na platnu, 100 x 100 cm, 2021.
Slika "Dva buketa", doseže princip neuhvatljivosti predstavljenog. Koloristički kovitlac njenih poteza na tragu strukturne zagonetke. Gestualne i bojene reakcije kao sagledavanja neutvrđenih ili mogućih svetova, čine ponudu dinamičnih sekvenci samog umeća slikanja i stapanja generativne snage autorskog rukopisa. Čitav taj izmaknuti, mogući vrtlog odstupanja od realnosti je sagledan, ali i jasno pregledan u antičkom pojmu energeia i kroz jasnoću osamostaljenog slikovnog jezika.Doživljajna ravan ili dvodimenzionlano prostorno pružanje unutarnjih osećaja u serijama slika koje po formatima odgovaraju uspravnoj stojećoj ljudskoj figuri odaju ne samo energiju povezivosti, već i slikarski smišljenu opažajnu predstavu aktivnog uživljavanja. Slika "Dva buketa" pruža iznijansiranu avanturu svog procesa, pa se u vezivu rastegnutih nanosa akrilnih boja i povezive emulzije, nalazimo pred rasponom unutarnjih asocijacija: fizičkih granica, psihološke prisnosti i duhovnih podsticaja kroz preispitivanje cikličnosti u raspoloženju, u nametljivim bojama kao aktivnim svojstvima postojanja i tragovima senki kojima nas daruju predstave izmičuće podsvesti.


 

 

Web site

http://https://www.instagram.com/milenkovicart/