Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Nina Zeljkovic

Abside Laterale Sud
Ovi veliki formati su zamišljeni kao alternativa postojećoj arhitekturi. Inspirisani su arhitektonskim crtežima vizantijskih crkvi. Površine u njima su prazna mesta - freska koja bi se na tom mestu nalazila je takoreći uklonjena. Ovi radovi su raskrstili sa slikom i žele da odigraju situaciju resetovanja produkcije slika, jedna mogućnost novog početka ili kao mogućnost debate u vezi sa reprezentacijom. Rad je je kasnije dalje razvijen u performansu zajedno sa slikarkom Stelom Sieber koju sam pozvala da na njemu interveniše. O prostoru koji kreiraju ovi zidni radovi volim da razmišljam kao otvorenom za participaciju. ------------------------------------------------ This wall piece is intended as an alternative to the existing architecture of the room, it comes from architectural drawing of a Byzantine church. The empty surfaces are the placeholders, I have removed the images. The wall piece breaks with the picture, it wants to stage the resetting of the picture production, the possibility of a new beginning or a possibility of negotiating the representation. This piece is developed further as a part of a performance: I have invited another artist Stella Sieber to work with the wall piece. I like to think of space, produced by this wall pieces as a participatory form.


Table for Hanna
U svojoj knjizi Condicio Humana, Hana Arent piše o gubitku sveta. Ona opisuje sto kao metaforu političkog polja, polisa. Svi mi tu imamo svoje mesto, sa svojim sličnostima i razlikama, povezani jednim zajedničkim stolom. 1958. ona piše da je stanje našeg društva takvo da je sto nestao - svet medju nama je izgubio snagu da nas okuplja, da nas povezuje i razdvaja. Izgleda da ova analiza stoji i danas. „Sto“ pretstavlja bitan motiv koji konstantno dalje razrađujem. Ovaj sto je prikazan u obrnutoj perspektivi, naginjući se prema gledaocu. On nudi ono što se nalazi na njemu. Ram slike je savijen da podrži ovaj efekat. Trenutno razvijam dalje ovu tehniku savijanja rama kao metod rada sa perspektivom. Zanima me obrnuta perspektiva kao strategija decentralizacije i kao alternativa hegemoniji zapadne centralne perspektive. ENG In her "Conditio Humana", Hanna Arendt writes about the loss of the world. She describes the table as a metaphor for the political field, for the polis, where we all have a seat, with our similarities and differences, connected by one common table. In 1958 she writes that the condition of our society today is such that the table is gone – the world between us has lost its power to gather us together, to relate and to separate us. This analisys of Arent i hold as true also today. „Table“ is an important motive and one that i am constantly developing further. This table is shown in reverse perspective, tilting towards the viewer. It is offering what is on the table, in a very direct manner. The stretcher frame is bent to support this effect.I am currently working on this technique and continue to develop different shapes and formats. I am interested in reverse perspective as a strategy of decentralization and as an alternative to the hegemony of the western central-point-perspective.


Under the table
Ono što je na stolu je prikazano statično, dok su stvari u pokretu ispod stola. While what is on the table is static, the movement is under the table.


 

 

Web site

http://