Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Slavica Obradovic

Lean on
Uzimajuci mitologizovanu predstavu idealnog odnosa, emovnog srastanje i jedinstvenost emocionalnog bica, kao referentnu tacku, i povezujuci i preklapajuci planove i nivoe fiktivnog, virtuelnog i stvarnog, a ujedno i ispitujuci ulogu pojedinca i njegovo licno emocionalno sopstvo u svim ovim dimenzijama otvara se pitanja emocija, granica i bliskosti. https://vimeo.com/371491908


Lucid dream
Kontekstualizuje se pitanje slobode i izbora, i preispituje covekova odgovornost kao i njegova (ne)mogućnost da preuzme istu. Biramo i kreriramo sebe, i sa jedne strane mozemo sve, dok s druge, kao da ni sami ne znamo kako da se izborimo sa svim sto nam je omoguceno, kao i da li uopste zelimo toliko puteva pred sobom. Sto je vise puteva, to manje znamo kojim da krenemo.


Tickling
Rad predstavlja emotivno srastanje i stapanje sa neugodnim osećanjem, bolom i tugom. Kao sto telo prihvata implant i postaje nerazdvojna celina sa istom, isto tako i bice ima svoje implante. Kako bi sebi stvorio osecaj sigurnosti individua stvara svoje implante, fizicke i mentalne.


 

 

Web site

http://www.slavicaobradovic.com