Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Nevena Ivanović Guagliumi

Chacun Son Cirque
Predstavljeni radovi su deo serije -EAT, BUY, CONSUME, LIVE- Odrastanje u okruženju pravoslavnih ikona uzrokovalo je da moj rad trpi uticaj njihove bezvremenosti, beskrajnosti simboličnih kompozicija, i nedosežnih pogleda specifično oslikanih likova. Ideološka kompleksnost Istočne sakralne umetnosti učvrstila je moju potrebu da stremim ka prikazivanju i onoga što oko ne može da vidi. Serija “Work, buy, consume, live” je otvorena kritika na konzumerizam, religiju Novog Doba, u kojoj je novac jedino merilo vrednosti, jedini pokazatelj bogatstva pojedinca. Moja namera je da podsetim na hleb nasušni koji ne kozumiramo materijalno. Podstaknuta pitanjem Ljubomira Simovića: “Ovde gde se sve jede, ima li ičega što hrani,” gradim kompozicije zasnovane na ikonografskim načelima. Smešteni u, najčešće, apstraktne prostore, prikazujem ljude, pijane, za stolom na kom se služe- knjige. Okrenula sam se tradicionalnim crtačkim tehnikama, čime želim da sugerišem na temelje onoga što je naše postojanje- znanje. Aplicirajući ručno pravljene knjige i ispisane listove papira na površinu crteža, čineći ih, u određenom smislu, asamblažima, pozivam posmatrača da postane učesnik, da se pridruži proslavi i- konzumira je. Shown works are part of the series -EAT, BUY, CONSUME, LIVE- Growing up surrounded by Orthodox icons made my work influenced by their timelessness, eternity of symbolic compositions, and inscrutable glances of particularly depicted portraits. Ideological complexity of Eastern sacral art, fortified my need to aim for showing more than meets the eye. The series "Eat, buy, consume, live" is the open critique on the Consumerism, as the New Era Religion, in which the money is the only criterion of value, the only indicator of personal enrichment. My intention is to remind about our daily bread that we don't consume materially. Triggered by Ljubomir Simoviċ's question: "Here, where is everything to eat, is there anything that feeds," I am building compositions based on iconographic postulates. Appointed in rather abstract space, showing people celebrating, singing, drunk, at the table on which- books are served. I turned to traditional drawing techniques, thus suggesting what is the fundament of our essence- knowledge. By attaching handmade books and written pieces of papers on artwork surfaces, making them partially assemblages, I am inviting a beholder to become a participant, to join the fiesta, and consume it.


Još mi miriše zemlja i mnogi ljudi u njoj, uvijek su sa mnom
Predstavljeni radovi su deo serije -EAT, BUY, CONSUME, LIVE- Odrastanje u okruženju pravoslavnih ikona uzrokovalo je da moj rad trpi uticaj njihove bezvremenosti, beskrajnosti simboličnih kompozicija, i nedosežnih pogleda specifično oslikanih likova. Ideološka kompleksnost Istočne sakralne umetnosti učvrstila je moju potrebu da stremim ka prikazivanju i onoga što oko ne može da vidi. Serija “Work, buy, consume, live” je otvorena kritika na konzumerizam, religiju Novog Doba, u kojoj je novac jedino merilo vrednosti, jedini pokazatelj bogatstva pojedinca. Moja namera je da podsetim na hleb nasušni koji ne kozumiramo materijalno. Podstaknuta pitanjem Ljubomira Simovića: “Ovde gde se sve jede, ima li ičega što hrani,” gradim kompozicije zasnovane na ikonografskim načelima. Smešteni u, najčešće, apstraktne prostore, prikazujem ljude, pijane, za stolom na kom se služe- knjige. Okrenula sam se tradicionalnim crtačkim tehnikama, čime želim da sugerišem na temelje onoga što je naše postojanje- znanje. Aplicirajući ručno pravljene knjige i ispisane listove papira na površinu crteža, čineći ih, u određenom smislu, asamblažima, pozivam posmatrača da postane učesnik, da se pridruži proslavi i- konzumira je. Shown works are part of the series -EAT, BUY, CONSUME, LIVE- Growing up surrounded by Orthodox icons made my work influenced by their timelessness, eternity of symbolic compositions, and inscrutable glances of particularly depicted portraits. Ideological complexity of Eastern sacral art, fortified my need to aim for showing more than meets the eye. The series "Eat, buy, consume, live" is the open critique on the Consumerism, as the New Era Religion, in which the money is the only criterion of value, the only indicator of personal enrichment. My intention is to remind about our daily bread that we don't consume materially. Triggered by Ljubomir Simoviċ's question: "Here, where is everything to eat, is there anything that feeds," I am building compositions based on iconographic postulates. Appointed in rather abstract space, showing people celebrating, singing, drunk, at the table on which- books are served. I turned to traditional drawing techniques, thus suggesting what is the fundament of our essence- knowledge. By attaching handmade books and written pieces of papers on artwork surfaces, making them partially assemblages, I am inviting a beholder to become a participant, to join the fiesta, and consume it.


Silenzi
Predstavljeni radovi su deo serije -EAT, BUY, CONSUME, LIVE- Odrastanje u okruženju pravoslavnih ikona uzrokovalo je da moj rad trpi uticaj njihove bezvremenosti, beskrajnosti simboličnih kompozicija, i nedosežnih pogleda specifično oslikanih likova. Ideološka kompleksnost Istočne sakralne umetnosti učvrstila je moju potrebu da stremim ka prikazivanju i onoga što oko ne može da vidi. Serija “Work, buy, consume, live” je otvorena kritika na konzumerizam, religiju Novog Doba, u kojoj je novac jedino merilo vrednosti, jedini pokazatelj bogatstva pojedinca. Moja namera je da podsetim na hleb nasušni koji ne kozumiramo materijalno. Podstaknuta pitanjem Ljubomira Simovića: “Ovde gde se sve jede, ima li ičega što hrani,” gradim kompozicije zasnovane na ikonografskim načelima. Smešteni u, najčešće, apstraktne prostore, prikazujem ljude, pijane, za stolom na kom se služe- knjige. Okrenula sam se tradicionalnim crtačkim tehnikama, čime želim da sugerišem na temelje onoga što je naše postojanje- znanje. Aplicirajući ručno pravljene knjige i ispisane listove papira na površinu crteža, čineći ih, u određenom smislu, asamblažima, pozivam posmatrača da postane učesnik, da se pridruži proslavi i- konzumira je. Shown works are part of the series -EAT, BUY, CONSUME, LIVE- Growing up surrounded by Orthodox icons made my work influenced by their timelessness, eternity of symbolic compositions, and inscrutable glances of particularly depicted portraits. Ideological complexity of Eastern sacral art, fortified my need to aim for showing more than meets the eye. The series "Eat, buy, consume, live" is the open critique on the Consumerism, as the New Era Religion, in which the money is the only criterion of value, the only indicator of personal enrichment. My intention is to remind about our daily bread that we don't consume materially. Triggered by Ljubomir Simoviċ's question: "Here, where is everything to eat, is there anything that feeds," I am building compositions based on iconographic postulates. Appointed in rather abstract space, showing people celebrating, singing, drunk, at the table on which- books are served. I turned to traditional drawing techniques, thus suggesting what is the fundament of our essence- knowledge. By attaching handmade books and written pieces of papers on artwork surfaces, making them partially assemblages, I am inviting a beholder to become a participant, to join the fiesta, and consume it.


 

 

Web site

https://www.instagram.com/nenedescartes/