Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Sara Masnikosa

Help me out
Help me out , 2019. 110x110x30 cm wood, fabric, fimo, 4 engines, plastic Rad Help me out sastoji se iz velikog kvadratnog crnog objekta koji je sterilno podeljen na jedinice, koje simbolišu isto tako sterilne prostore – sobe. Prostori su odvojeni zavesama koje omogućavaju pokretnim formama da se kreću kroz ovaj jasno definisan i određen prostor. Pokretne forme tumaraju kroz prostor, koji nema fizički izlaz. Kretanje je kod svake forme veoma osobeno i određuje njihov karakter. Ove forme predstavljaju neku vrstu splava spasenja koji može i ne mora da izvede mnoštvo figura, koje se multipliciraju jedna preko druge. Splav spasenja spašava iz ovog prostora pokretom, kretanjem razbija sterilnost jednakih i multipliciranih polja hermetizovanog prostora. Object with four small motion forms inside. Those motion forms are moving in sterile divided units, symbolizing equally sterile spaces. The spaces are separated by curtains that allow motion forms to move through this clearly defined space. Motion forms wander through this space, which has no physical exit. These forms represent a kind of "raft of salvation" that may or may not derive a multitude of figures, which multiply over each other, from this space.


Sadašnjost, šta je pošlo naopako
Sadašnjost, šta je pošlo naopako / The present, what went wrong,2019. 35x20x25cm, Object Wood, glass, fimo U hermetizovanom prostoru, mnoštvo ljudskih tela izvodi tornado svog života. Rad analizira odnose zajedništva, fizičke prisutnosti i borbe u malom i ograničenom prostoru. Takođe, veliki fokus je na osećaju klaustrofobije, nedostatku vazduha i fizičkog prostora koji dovodi do opšte panike i histerije čitave ove izmišljene zajednice.


Solid ground
Solid ground , 2020. 24 cubes from wood and plastic / 12x6x2 cm 24 kockice / drvo, plastika Rad čine dve skupine, jedna koja u slovima nosi sadržaj - zapis suštine rada i druga u čijoj unutrašnjosti sklupčani ili zamrznuti u trenutku stoje ljudi na koje se ti zapisi odnose. Svaka kocka je osobena i njihovim slaganjem možemo kreirati svojevrsnu priču koja pak zavisi od pojedinca koji se radom bavi, koji sa njim vrši interakciju. Tako od univerzalne poruke koju rad nosi u svojim elementima, svakim narednim slaganjem možemo kreirati nove priče.


 

 

Web site

https://www.behance.net/sarahy1319a605