Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Dunja Ožegović

,,Before and After/Pre i posleˮ, plastični kofer, fotografija i fotomontaža, 52,3 x 72 x 7 cm, 52,3 x 72 x 12 cm i 42 x 29,7 cm (2x), 2019. godina;
▪ ,,Pre i posleˮ predstavlja dve razdvojene polovine jednog kofera koji je pripadao mom ocu za opštenarodnu odbranu i društvenu samozaštitu, koje su namerno rastavljene i dijagonalno postavljene u Skandinavskom paviljonu na grupnoj izložbi ,,Hodanje (Put) po mesečiniˮ, na kojoj sam nedavno učestvovala. Unutar oba dela kofera je prikazana po jedna fotografija ovog prostora. Na poklopcu kofera je fotografija koja prikazuje trenutak nakon mog odlaska iz njega koji je 2014. godine sagrađen u saradnji sa arhitektama iz Norveške, Finske, Danske i Srbije. Kako je on prvenstveno namenjen za održavanje studentskih radionica, kao sala za predavanja za interdisciplinarne projekte i mnogostruke izlagačke delatnosti, ovaj prostor je sve više zapostavljen iako je sastavni deo Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu jer se nalazi u njegovom posedu u dvorištu u Mila Milunovića 1, gde je jedna od tri glavne zgrade ove institucije. Druga fotografija u kutiji kofera prikazuje moju obradu prethodne fotografije, tj. njenu fotomontažu, sa ciljem da se aktuelizuje sadržajni odnos prema vremenu i prostoru u sučeljavanju dve istorije (dok stvaraju treću), a fotografije simbolizuju uspostavljanje granične linije. ,,Pre i posleˮ poziva na individualnu i grupnu komunikaciju objedinjenu dvojnim kretanjem u vidu slike, gde je neodređenost one koja počinje i one koja se završava (ne)vidljiva stvarnost, srazmerna onoj koju sam po sebi emituje kofer kao krajnje sastavan, ličan i intiman predmet.


,,Pobunaˮ, kombinovana tehnika na platnu, 220 x 200 cm, 2019. godina;
▪ Rad ,,Pobunaˮ predstavlja veliku uljanu sliku predimenzionirane veličine glave koju sam preslikala preko tuđe slike nepoznatog autora sa fakulteta. Naime, kako nisam imala na čemu da slikam u prvom semestru na master studijama, igrom slučaja sam pronašla tuđu sliku za koju znam da je stajala u toku prethodnih godina na fakultetu jer sam je bila viđala u blizini svoje klase, a koja mi je zbog velikog formata zapala za oko. Rad sam oslovila rečju pobuna jer simbolizuje moju materijalnu nemoć, ali i stanje pobede jer sam prevazišla osećanje pobune radeći preko rada koji nije moj i boreći se protiv sebe. Ključna pitanja koja postavlja moj rad jeste gde je granica autorstva i do koje granice čovek može da ode stvarajući nova dela.


,,Život ili crtež?ˮ, kombinovana tehnika/pronađeni golubiji ostaci ljuske od jajeta (readymade), ostaci od brisanja mog crteža gumicom, veštačka trava od papira i lepak za drvo, dimenzije promenljive, 2019. godina;
▪ ,,Život ili crtež?ˮ predstavlja referencu na rad ,,Erased de Kooning Drawingˮ (,,De Kuningov izbrisani crtežˮ) jednog od najistaknutijih američkih umetnika pop-arta Roberta Raušenberga, koji je nastao 1953. godine. Kako je Raušenberg pravio niz umetničkih dela koja istražuju granice sa namerom da se umetničko delo proizvede isključivo brisanjem, za koja je postepeno utvrđivao da se dobijaju umetničkim delom od značaja, odlučila sam da obrišem jedan od svojih crteža koji sam loše nacrtala kontradiktorno Raušenbergovoj tezi, sa namerom da sačuvam tragove brisanja, a ne sam rad. Kako sam papir ostavila po strani, iskoristila sam tragove od gumice koju sam zalepila u golubiju ljusku od jajeta, a koju sam nedavno pronašla u dvorištu fakulteta i koja sada simbolizuje početak novog života oblika moga crteža. Rad ,,Život ili crtež?ˮ ispituje šta je važnije, da li sam život životinje od koje je potekla ljuska, život crteža koji sam preoblikovala, ili oba u isto vreme...


 

 

Web site

http://www.instagram.com/dunja.oz/