Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Marko Salapura

Kairos
Kairos, Ravno na more, je prvi film u triologiji koja se bavi temom privatizacije prostora. Polazište za prvi film je stanje napuštenog Motela Trogir, Ivana Vitića. Rezultat sumnjive privatizacije, motel koji pripada arhitekturi visoke moderne, ima nejasne vlasničke odnose i stoji zatvoren. Oko motela postoji grupa aktivista koji imaju za cilj da objekat dobije zakonsku zaštitu i da se prenameni u rezidencijalni centar. U okviru ove mreže dobio sam priliku da posetim motel u okviru njihovog rezidencijalnog programa. Agenda koja se zagovara je da je društvo koje nije bazirano na tržištu moguće. Film, koji je trenutno u fazi postprodukcije, je rezultat ove rezidencije. Njegova glavna tema je proces privatizacije prostora koji je posledica promene uređenje, a ona se obrađuje kroz studiju sadašnjeg stanja motela i kroz zamišljen razgovor duhova njihovih kreatora. Dok oni kojih nema razgovaraju, motel Trogir čeka neke nove funkcije. Kao drugi element, Palmina pipa, tropski insekat, čini drugi rez na pejzaž, uništavajući sve palme na priobalji. Šta se desi kada insekat na svom putu susretne duhove zgrada koje čekaju čudo.


1: 1
Prevođenje i prenošenje. Instalacija I:I je konačni, završni pokušaj da se završi Muzej Revolucije. Sastoji je od "obrisa" objekta u originalnoj razmeri, konstrisanom na, prvoj konkursnoj lokaciji na Ušću, u blizini MSU. Prvi korak je bio povratak na početno mesto, dok je drugi bio prevođenje projekta iz 1961 u novi tip konstrukcije - od prednapregnutog betona sa fiksnim temenima do kablovke konstrukcije sa slobodnim krajevima. DoP, Srdjan Keca


Corridor Currents
Po pozivu festivala, rad se bavi provođenje informacija iz jednog medija u drugi, iz analognog u digitalni, sa režiranim prostornim komplikacijama i šumovima. U prostoru galerije projektor radi na prazno i služi samo kao izvor svetla, dok se spred njega nalazi tablet kome je upaljena kamera. Sa svakim proslakom posetilaca snimak se naizgled prekida.


 

 

Web site

http://markosalapura.com