Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Emilija Radojičić

RAINBOW PUSSY
Rad je tkana slika i nadovezuje se na stari crtež koji sam prvo napravila u malim dimenzijama sa flomasterima kao skicu za nešto što sam sada realizovala. Materijal koji sam koristila je domaća srpska vuna i pamučne niti za osnovu (potku). Uvek sam crtala u raznim tehnikama, čak i kada sam slikala, to je bio crtež. Tkanje je spontan, ali i logičan nastavak razvijanja mog crteža. Niti su mi dale nove mogućnosti da se upustim u oprostoravanje ideja kao i da konačno radim u većim formatima.


Luna and Sol
Luna i Sol je crtež u prostoru (skulptura). Od materijala koje sam već imala sam gradila skulpturu koja je spoj dva titraja čiji su intenziteti i polariteti interpretirani navrtnjima i bojama. Koristila sam prirodnu srpsku vunu, kanap i drveni štap kao osnovu.


Siblings
Crtež u prostoru (skulptura) Siblings je rađena od prirodne srpske vune, kanapa i drvenog štapa kao osnove. Tri objekta su potomci intenzivnog sustreta dve vibracije u prethodnom radu Luna and Sol.


 

 

Web site

http://emasdream.com