Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Natasa Panian

Rad br. 1
Vajala sam male figuralne forme. Tema rada je pokrte kao stanje forme, uhvaćen u trenutku, iskazan kroki vajanjem. Kroki vajanje je dobro pošto forma zadržava živost. Figure se nalaze na plastičnoj travi kao podlozi, što je u motivacionom pismu bilo objašnjeno da želim da kombinujem materijale ( plastična trava+terakota ).


Rad br. 2
Iz malih figuralnih formi proizašla je jedna ovakva skulptura pod nazivom ZAJEDNO. Koristila sam engobu tako da je u pitanju bojena glina+ mermerno postolje. Glina nije pečena jer nisam stigla još da je ispečem, ali će biti u konačnoj verziji u terakoti. Takođe se držim zadate teme kombinovanje materijala u ovom slučaju bojene gline+mermer.


Rad br. 3
Za jedan ovkav rad dobila sam nagradu umetničke livnice „ Stanišić“ u bronzi, pa sam izabrala ovaj rad takođe da pratim temu kombinovanje materijala u ovom slučaju bronza+mermer. Figura predstavlja moju sestru koja leži, koja je bila inspiracija za rad br.3.


 

 

Web site

http://www.natasapanian.com