Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Boris Lukic

EGO l ulje na platnu l 330 x 190 cm l 2016
KONTRA AKT Ideje za slike iz ove serije nastaju iz razgovora između modela i umetnika. Taj razgovor/intervju ima za cilj da modela uključi direktno u stvaranje slike i na taj način izbegne tradicionalnu objektizivaciju modela koja sa sobom nosi posmatranje istog kao pukog prenosioca umetnikove ideje. Umesto toga, model se, pre svega, odlučuje za verbalnu poruku koju želi da prenese, a kasnije ispiše na svom telu. Na taj način model nije posmatrani objekat, čije je telo medij prenošenja ideje ili stava umetnika, nego aktivno postavlja temelj budućeg rada. Ovakva vrsta razmišljanja ima svoje utemeljenje u savremenim tendencijama posmatranja žene ili predstave nagog ženskog tela sa pretpostavkom da je došlo do bitne civilizacijske promene tokom tretiranja ovog problema. Nadalje, ovakvo polazište rekonstruiše društvo u celini. Na osnovu toga, i pređašnjih razgovora sa modelom, umetnik vizuelnu predstavu formulisane poruke, povezuje (najčešće) sa evropskom istorijom slikarstva, ali i literaturom, sopstvenim ubeđenjima, filmom, istorijom i sl. Svemu prethodi pripremni rad na slici u kom saradnja između modela i umetnika podseća na isprovocirani performans iz kog umetnik stvara pomoćni materijal kao osnovu za buduću sliku. Ovako složenim procesom nastoji se stvoriti delo koje je vrlo tradicionalno u formi sa jedne, i vrlo istinito i savremeno u sadržaju, sa druge strane. Radovi priloženi za ovaj konkurs su deo celine koja je bila izložena na samostalnoj izložbi pod nazivom „BAD NEWS“ u galeriji Doma omladine (april 2017). https://vimeo.com/214608068


STATERA (triptih) l ulje na platnu l 300 x 150 cm (svaki) l 2017
KONTRA AKT Ideje za slike iz ove serije nastaju iz razgovora između modela i umetnika. Taj razgovor/intervju ima za cilj da modela uključi direktno u stvaranje slike i na taj način izbegne tradicionalnu objektizivaciju modela koja sa sobom nosi posmatranje istog kao pukog prenosioca umetnikove ideje. Umesto toga, model se, pre svega, odlučuje za verbalnu poruku koju želi da prenese, a kasnije ispiše na svom telu. Na taj način model nije posmatrani objekat, čije je telo medij prenošenja ideje ili stava umetnika, nego aktivno postavlja temelj budućeg rada. Ovakva vrsta razmišljanja ima svoje utemeljenje u savremenim tendencijama posmatranja žene ili predstave nagog ženskog tela sa pretpostavkom da je došlo do bitne civilizacijske promene tokom tretiranja ovog problema. Nadalje, ovakvo polazište rekonstruiše društvo u celini. Na osnovu toga, i pređašnjih razgovora sa modelom, umetnik vizuelnu predstavu formulisane poruke, povezuje (najčešće) sa evropskom istorijom slikarstva, ali i literaturom, sopstvenim ubeđenjima, filmom, istorijom i sl. Svemu prethodi pripremni rad na slici u kom saradnja između modela i umetnika podseća na isprovocirani performans iz kog umetnik stvara pomoćni materijal kao osnovu za buduću sliku. Ovako složenim procesom nastoji se stvoriti delo koje je vrlo tradicionalno u formi sa jedne, i vrlo istinito i savremeno u sadržaju, sa druge strane. Radovi priloženi za ovaj konkurs su deo celine koja je bila izložena na samostalnoj izložbi pod nazivom „BAD NEWS“ u galeriji Doma omladine (april 2017). https://vimeo.com/214608068


FEMINA ACCABADORA (diptih) l ulje na platnu l 285 x 190 (svaki) l 2017
KONTRA AKT Ideje za slike iz ove serije nastaju iz razgovora između modela i umetnika. Taj razgovor/intervju ima za cilj da modela uključi direktno u stvaranje slike i na taj način izbegne tradicionalnu objektizivaciju modela koja sa sobom nosi posmatranje istog kao pukog prenosioca umetnikove ideje. Umesto toga, model se, pre svega, odlučuje za verbalnu poruku koju želi da prenese, a kasnije ispiše na svom telu. Na taj način model nije posmatrani objekat, čije je telo medij prenošenja ideje ili stava umetnika, nego aktivno postavlja temelj budućeg rada. Ovakva vrsta razmišljanja ima svoje utemeljenje u savremenim tendencijama posmatranja žene ili predstave nagog ženskog tela sa pretpostavkom da je došlo do bitne civilizacijske promene tokom tretiranja ovog problema. Nadalje, ovakvo polazište rekonstruiše društvo u celini. Na osnovu toga, i pređašnjih razgovora sa modelom, umetnik vizuelnu predstavu formulisane poruke, povezuje (najčešće) sa evropskom istorijom slikarstva, ali i literaturom, sopstvenim ubeđenjima, filmom, istorijom i sl. Svemu prethodi pripremni rad na slici u kom saradnja između modela i umetnika podseća na isprovocirani performans iz kog umetnik stvara pomoćni materijal kao osnovu za buduću sliku. Ovako složenim procesom nastoji se stvoriti delo koje je vrlo tradicionalno u formi sa jedne, i vrlo istinito i savremeno u sadržaju, sa druge strane. Radovi priloženi za ovaj konkurs su deo celine koja je bila izložena na samostalnoj izložbi pod nazivom „BAD NEWS“ u galeriji Doma omladine (april 2017). https://vimeo.com/214608068


 

 

Web site

http://