Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Tamara Žderić

Pajac V
Rad pripada ciklusu radova u kojima istražujem pojam-motiv pajaca (lutke/marionete) i njegove pozicije u društvu i vremenu.


Pajac I
Rad pripada ciklusu radova u kojima istražujem pojam-motiv pajaca (lutke/marionete) i njegove pozicije u društvu i vremenu.


Autoportret I
Rad pripada ciklusu radova u kojima se bavim određivanjem sopstvene pozicije u vremenu i trajanju.


 

 

Web site

http://tamarazderic.weebly.com