Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Ksenija Jovišević

Fiat Lux
Fiat lux je latinska fraza preuzeta sa početka Biblije. Prevodi se kao: “I bi svetlo”, jedna od Jehovinih tvoračkih zapovesti. Serija radova sastoji se od “slika” pre samih slika: prikaza svetla sa početka eksponiranog filma analogne fotografije. Radovi se bave pitanjem prisustva svetlosti dok u isto vreme preispituju koliko ga zapravo potiče iz spoljnog sveta. Fokus je na tome na koji način svetlost, ili njen nedostatak, utiče na stanje čoveka, oblikuje volju, određuje granice percepcije, a kroz sunčevu sveltost i vitamin D, nivoe pozitivnog mišljenja. Slika je postavljena u svetlosnu kutiju (light box), veštački izvor svetlosti koji se koristi prilikom određenih vidova terapije. Fotografija nastaje puštanjem svetlosti u prostor mraka. Prva vidljiva pojava jeste svetlost; početak svega što nastaje posle, čineći ga vidljivim. Fiat Lux is a Latin phrase that stems from the opening verses of the Bible. In English, it translates to “Let there be light”: Yahweh’s command to reality. This series of works consists of “the image” prior to images: analog photography film beginnings that only show light exposure. The work deals with the issue of the presence of light while questioning how much of it comes from the outside world. It points out how light, or lack of it, affects the human condition, how it shapes one’s will and determines the limits of perception as well as– through sunlight and vitamin D – the levels of positive thinking. The image is placed into the light box, an artificial source of sunlight that is also used in light therapy. By allowing the light to enter the dark room, one creates images. The first image that appears is light; this is the beginning of everything that happens after, making it visible 45, 5 x 31, 5 x 7, 5 cm, Analogna fotografija na backlit filmu, light box, 2016. 45. 5 x 31. 5 x 7. 5 cm, Analog photography on backlit film, light box, 2016


Lay Your Head In
Zanimljiv fenomen konstantnog prisustva svetlosti koji se na Islandu odvija tokom leta nagnao me je da se fokusiram na stanje uma koje takvi momenti umeju da probude. Letnja ravnodnevica je dan u kome Sunce doseže najveću udaljenost od Južnog i Severnog pola. Dešava se dva puta godišnje, po jednom na svakoj zemljinoj hemisferi. Na samim polovima dnevno svetlo traje i do šest meseci tokom toplijeg dela godine. U zavisnosti od pomeranja kalendara, na severnoj hemisferi letnja ravnodnevica pada između 20. i 22. juna, dok isti datumi na suprotnoj hemisferi predstavljaju period zimske ravnodnevice. 24. juna na Islandu se obeležava poseban praznik Jónsmessa, takođe poznat kao Letnja noć, u čast svetom Jovanu Krstitelju. Iako se praznik obeležava nekoliko dana nakon meterološke ravnodnevice, za mnoge Islanđane ova dva događaja snažno su povezana. Pomenuti period se dovodi u vezu sa raznim natprirodnim bićima. Može se dogoditi i da životinje progovore, a neki tvrde da su tokom ovih noći granice između svetova najtanje. Vilijam Džejms (William James) prvi je 1980. godine upotrebio izraz “tok svesti” kako bi opisao bujicu misli i utisaka kojima smo kontinuirano izloženi. Voda je primerena metafora za opisivanje intenzivne i konstantne aktivnosti ljudskog uma. U literaturi, voda se često dovodi u vezu sa protokom vremena, kakvo je i samo vreme u našem iskustvu: fluidno, relativno, nelinearno i krajnje promenljivo. Lay Your Head In video u videu, dokumentovan je tokom celog dana letnje ravnodnevice. Video se sastoji iz 24 preklopljena filma koja prikazuju površinu vode iz iste pozicije početkom svakog sata u danu. Tokom prikazivanja ogledalo je smešteno iznad projekcije, stvarajući time duplu sliku. Naziv rada referiše na često korišćenu islandsku izreku: “Lay your head in the water” (Að leggja höfuðið í bleyti, Uroni glavu u vodu), što znači dati sebi vremena za razmišljanje; sam čin uranjanja glave u talase simbol je kontemplacije bez pritiska. An interesting phenomenon of the constant presence of light that takes place in Iceland in the summer period prompted me to focus on the state of mind that such moments can awaken. William James first coined the term “stream of consciousness”, in 1890, to describe the flow of thoughts and impressions that we all experience continuously, and water truly seems the most appropriate metaphor for capturing the intense and constant activity of the human mind. In literature, water is often associated with the passage of time, as time itself – in our own experience– is felt to be fluid, relative, non-linear, and utterly variable. Lay Your Head In, a video within a video, is created in Reykjavik throughout entire summer solstice day. It consists of 24 overlaid films depicting a body of water from exact the same spot, at the beginning of each hour. During the screening, a mirror is positioned above the projector to create a double image. The work’s title refers to a common Icelandic saying: “Lay your head in the water” (Að leggja höfuðið í bleyti), which means to take one’s time: taking the time to dip your head in the waves as an act of unhurried contemplation. Dokumentacija video instalacije, 2:52 min, 2017. Video, 1: 00 min in loop, nastao u okviru rezidencijalnog boravka u SambandÍslenska Myndlistarmanna (SÍM), Rejkjavik, Island, 2016. Documentation of the video installation, 2:52 min, 2017 Video, 1: 00 min in loop, produced at the residency (SÍM), Reykjavik, Iceland, 2016


Slike MONT
Ovaj projekat je nastao kao odogovor na savremeno slikarstvo; dovodi u pitanje njegovu svrhu, motive za stvaranje, kao i tržište koje se formira oko njega. Slike u okviru serije sastoje se od različitih dimenzija platana zamotanih u jakne brenda MONT, svojevrsnog statusnog simbola i simbola stila devedesetih godina u Srbiji (tadašnjoj Jugoslaviji), koji se vraća u modu u mnoge sfere pop-kulture danas. Rad je zamišljen kao instalacija sačinjena od nekoliko MONT slika, uzoraka koji su okačeni ili naslonjeni na zid, i stalka za odeću sa raznobojnim MONT jaknama, različitih modela i veličina u svom izvornom obliku. Na ovaj način, potencijalni kupac ima priliku da napravi određene izbore za sliku koju želi da poseduje i odabere odgovarajuću. This project emerged as a response to today’s painting, questioning its purpose, the motive that leads to its creation, as well as the market that forms around it. The paintings in this series will consist of canvases of variable dimensions wrapped in Mont-brand jackets, a certain status symbol and a symbol of the style of the '90s in Serbia (then Yugoslavia), which has made a big comeback in many pop-culture spheres today. The work is imagined as an installation consisting of a few MONT paintings, as samples leaning against or hanging on the wall, and clothes rack, installed with various other colors and sizes of the same jacket in its natural form. In that way, a buyer will have the opportunity to make certain choices for their painting, and to pick the one that suits their taste the best. 60 x 46 cm, MONT jakna na platnu, 2017. 60 x 46 cm, MONT jacket on canvas, 2017


 

 

Web site

http://http://ksenijajovisevic.tumblr.com/