Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

andrea palasti

Kućne vežbe /2017/
Kućne vežbe su zamišljene kao vežbe komunikacije u kojima se postavljaju režirani (kratkoročni) zadaci sa posebnim instrukcijama koje učesnici projekta daju jedni drugima. Kućne vežbe nude niz kreativnih vežbi koje se mogu lako ispuniti, sa minimalnom opremom, uz samo malo napora i u jednostavnim prostorno-vremenskim uslovima. Kućne vežbe se mogu upravljati od kuće, izvoditi ih kod kuće ili usput, sa ili bez saučesnika. Kućne vežbe nastale su prvobitno kao odgovori na postavljene „zadatke“ u okviru porodične svakodnevice (Faza 1), da bi se potom serija proširila i na „zadatke“ koji istražuju određene fenomene unutar same umetnosti i umetničke prakse (Faza 2). Istražujući pitanja memorije, istorije, ljubavi, ekonomije i/ili politike, radovi predstavljeni u okviru Faze 1 sastoje se od pojedinačnih simboličko-interaktivnih vežbi, koje se izvode ili dokumentuju u saradnji sa članovima porodice. One transkribuju životne postupke u međuodnosu slobodne i kontrolisane svakodnevice, te otkrivaju kako društveni i kulturni razvoj utiče na konstrukciju svakodnevice porodične zajednice. Prateći jednostavna ali posebna uputstva, radovi nastali u okviru Faze 2 istražuju pitanja umetnosti – značenje, funkciju i status umetničkog dela. U saradnji sa umetnicima i studentima Akademije umetnosti u Novom Sadu, Kućne vežbe se zasnivaju na razvijanju brzih rešenja bez „koncepcijskih pretenzija“. One predstavljaju svojevrsne likovne, estetske i idejne vežbe razgibavanja, koje upućuju kako alternativne metode umetničke edukativne strategije utiču na razvijanje kreativnog mišljenja. Učesnici: Sanja Anđelković, Konstantin Đuričković, Milica Jokić, Jelena Kuzmanov, Katarina Kapičić, Mladen Novaković, Vanja Novaković, Petar Milić, Glória Monyov, Gyöngyi Rác, Jelena Gajinović, Ivana Čavić, Pera Savin, Luka Stojanović, Aleksandar Apatović, Miloš Bibić, Jelena Bursać, Mladen Čeljuska, Emil Čorba, Nemanja Dejanović, Luka Drljan, Natalija Hajagoš, Tamara Jovanov, Doroteja Lovre, Nikola Mitić, Nemanja Mrkšić, Marija Ranković, Natalija Ranković, Tatjana Smiljanić, Filip Funštajn, Miroslav Janjin, Zorana Matković, Bogdan Simeunović, Kristina Božović, Zorka Ćirović, Božo Ivanković, Strahinja Jajić, Lidija Krnjajić, Duška Miladinović, Marina Stojšić, Luka Žurovski, Marija Cvetković, Dušan Ivić, Tijana Jevrić, Novak Požarev, Sandra Jakovljević, Igor Šiler, Una Tomašević, Vasilije Vujović, Ivan Vuknić, Jovan Dobrijević, Nataša Domazetov, Isidora Milaković, Anja Milivojević, Jelena Mišljenović, Višnja Nedeljkov, Nina Batinica, Ivana Bućko, Lenora Kapuši, Olga Mandić, Ana Ristić, Teodora Šćepanović, Nevena Silaški, Marija Stošić, Milica Strizović, Anđela Živković, Stefan Grković, Relja Milanović, Leon Radosavljević, Lidija Raletić, Nikola Uzelac, Danica Bićanić, Monika Sigeti + Marta, Ivica i Nađa Palašti.


IZBOR NAJUREĐENIJEG DVORIŠTA U ORLOVATU /2016/
Fotografska kolonija Dislokacije. kustoskinje: maramaida /Mara Prohaska i Maida Gruden/ Društvo zavičajaca Orlovata od 2005. godine, sprovodi akciju izbora najuređenijeg dvorišta u Orlovatu, sa ciljem popularizacije domaćinstava koja vode računa o lepom izgledu svog životnog prostora, pa s tim u vezi direktno doprinose poboljšanju uslova života šire okoline i samog Orlovata kao celine. Komisija Društva zavičajaca Orlovata, svake godine tokom leta, obiđe veći broj domaćinstava, te na osnovu snimljenih fotografija, na sastanku Upravnog odbora zavičajaca Orlovata vrši se izbor najuređenijeg dvorišta. Fotografije pobedničkog dvorišta kao i onih koji uđu u uži izbor obljavljuju se na oglasnoj tabli u holu zgrade u kojoj se nalazi spomen soba Uroša Predića. Titulu za najuređenije dvorište za 2016. godinu dobila je Draga Popov.


Tri izložbe: rekolekcija /2015/
Tri izložbe: rekolekcija, predstavlja fotografsku dokumentaciju tri različite tematske izlozbe autora Nika Gamulina i Jurja Dobrovica, koje su kratkoročno bile postavljene u konobi obiteljske kuće Dobrović, u Jelsi na Hvaru: (1) Kolekcija skoljaka porodice Gamulin, 2007; (2) Pozdrav iz Jelse, 2008; (3) Poceci moderne trgovine u Jelsi 1880-1928, 2009. Katalog Tri izložbe: rekolekcija zanovana je na indeksiranju nekolicine predmeta koje su bile prikazane na izložbama, stvarajuci svojevrsnu (digitalnu) arhivu, s ciljem proširivanja pristupa istraživanja o izlagačkoj praksi i funkcioniranju novoosnovane Galerije Kravata i Zbirke Juraj Dobrović. Iako tematski veoma raznovrsne, sve tri izložbe nastale su iz osobnih/(porodičnih!) kolekcija izvan umetničkog konteksta, od strane umetnika-kao-kolekcionara (Buchloh). Preuzevši metodologiju (privatnih, strasnih!) kolekcionara - procesom uklanjanja predmeta iz svog prvobitnog konteksta, kao i sistemskom obradom, očuvanjem i konceptualizacijom - Niko Gamulin i Juraj Dobrovic, aktivno i selektivno kolekcioniraju i/ili privremeno upotrebljavaju, reartikuliraju, manipuliraju i/ili postproduciraju različite van-umjetnicke objekte (artefakte). Potreba za stvaranjem osobnih kolekcija, rezultat je potrebe za pamćenjem, skupljanjem i držanjem često neobičnih i zanemarenih predmeta, koje se potom određuju i prate usporedno s potrebama za stvaranjem arhiva informacija i pripisivanja društvenih vrednosti objektima. Stoga, iako materijalno određene, privatne kolekcije mogu predstavljati i sisteme iskaza (Foucault), o mnogostrukim odnosima povijesnog/prošlog i sadašnjeg, kao i odnosa kolekcionara, (umetnika)/umetničkog djela i van-umetničkog predmeta. Osobne kolekcije Nike Gamulina i Jurja Dobrovića oblikuju upravo ovakve sisteme iskaza, u kojem se sakupljeni predmeti definišu kao kulturalni artefakti koji konstruiraju značenja. U tom svetlu, rekolekcijom/(aproprijacijom!) zaboravljenih izložbi, odnosno nevidljivih osobnih/(obiteljskih) kolekcija, katalog omogućava predmetima da se ponovno proizvedu, naglašavajući društvenu i estetsku vrednost kolekcija, kao i (metaforički i društveni) potencijal Galerije Kravata i Zbirke Juraj Dobrović, te njegovu dalju upotrebu u budućnosti.


 

 

Web site

http://andreapalasti.com/