Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Nina Simonović

Hesitations
Serija Hesitations se sastoji od 5 crteža na papiru (150 x 150 cm), i 9 digitalnih printova (50 x 50 cm). Površina četri od pet crteža velikog formata je potpuno i uniformno perforirana, dok su u petom perforirani segmenti suprostavljeni ravnim površinama papira, gradeći na taj način heterogenu kompoziciju. Printovi prikazuju segmente digitalnih crteža u različitim razmerama. Svaki od crteža predstavlja jedan spor fragment vrmena. Digitalne crteže sam gradila postupno, uvek iznova duplirajući i repozicionirajući jednostavan element od kog sam krenula (kvadrat). Pratila sam zamišljeni red. Želela sam da napravim konstantnu, ritmičnu i vibrirajuću strukturu, koja bi s vremenom progresivno rasla i širila se. Kasnije sam digitalne crteže iskoristila kao modele za crteže u papiru, koje sam napravila manuelno perforirajući iglom površinu medijuma. Rad kruži oko nula i jedinica, racionalnog i osetnog, brzog i sporog, buke i tišine, digitalnog i fizičkog, agresivnog i nežnog, prisustva i odsustva.


White
Prisustvo, odsustvo, praznina, vidiljivo, nevidljivo, tišina, memorija, trag, ritam, vreme, ostavljanje traga.


Bez naslova
U pitanu je zvučna instalacija u trajanju od 28 minuta. Rad je realizovan u saradnji sa umetnikom Francesco-m Fonassi-jem. Stereo zvuk je u galeriji difuziran preko tri zvučnika (od kojih su dva postavljena jedan nasuprot drugom, dok treći diskretno emituje zvuk iz jednog od uglova galerije), upisujući na taj način u izložbeni prostor dinamičku dijalošku interakciju dveju zvučnih linija, jedne analogne i druge digitalne, i na taj način ga strukturira jednim abstraktnom, ambijentalnim, zvučnim prisustvom. Emitovani zvuk je snimak impovizovanog zvucnog performansa. Ono što posmatrač čuje zavisili od njegove pozicije u odnosu na dva suprostavljena zvučnika – od toga da li je bio bliži jednom ili drugom izvoru zvuka, ili potpuno van ose intersekcije dveju zvučnih linija. U odgovoru na tematiku izložbe Kroz studio, za koju je realizovan, rad podvlači dijaloško kretanje i perspektivu kao uslove kojima je odredjen kreativni proces.


 

 

Web site

http://ninasimonovic.tumblr.com/