Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

grupa jedan

manifest o devetipol mangelosu
manifest šidski često se citiraju »dva« manca »tri« vangogha »više« picassa itd. time se ukazuje na znatne razlike između ranih i kasnih faza autora. stavovi ranih prema kasnim fazama mnogo se razlikuju, do suprotnosti. kao da potiču od različitih jedinki. objašnjenje te pojave je jednostavno. radi se o sasvim različitim subjektima u istoj pravnoj osobi. materijalna pretpostavka diferenciranja je totalna promjena ćelija u organizmu. elije se izmjenjuju svakih sedam godina. ukoliko su informacije o fiziologiji koje sam pokupio u šidskoj školi - pouzdane bilo bi devetipol mangelosa. mangelos no. 1 ... 1921-1928 mangelos no. 2 ... 1928-1935 mangelos no. 3 ... 1935-1942 mangelos no. 4 ... 1942-1949 mangelos no. 5 ... 1949-1956 mangelos no. 6 ... 1956-1963 mangelos no. 7 ... 1963-1970 mangelos no. 8 ... 1970-1977 mangelos no. 9 ... 1977-1984 mangelos no. 9ipol ... 1984-1987


manifest prolaznosti
svijet ne samo što se menja već se izmenio


grupa jedan
genija nema Dragi Mangelos, formira se tip društvene jedinke struktuirane funkcionalno, kao deo preispitivanja i rekontekstualizacije tvog dela, kao i odgovor na sam konkurs ova jednika se i posle toliko godina i dalje ne zasniva na formi emotivne strukture. Profilira se druga civilizacija kao platforma za ispitivanje umetnosti kulture, istorije i zajedništva pojedinaca. Tvoj, Mangelos *** manifest o kafi šećera uvek ima, kafe uvek ima samo za još jednu. manifest o vrednosti vrednost jednog dela direktno je proporcionalna broju izgovaranja imena njegovog autora. manifest o ponedeljku ako je ponedeljka dobio ime jer je 'posle nedelje' ispada da je prvi dan u nedelji poslednji dobio ime. *** ilijin manifest teško je slikati život a slikati je lako. treba samo započeti, posle ide samo.


 

 

Web site

http://grupajedan.tumblr.com/