Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Tijana Radenković

Current state//Artist's collection
Projekat „Current state“ predstavlja arhivu ličnih stvari umetnika kroz fotografije. Preuzimanje predmeta nastalih u procesu masovne produkcije, jeste opšti čin koji je karakterističan za proces kreiranja ličnih kolekcija. Lični predmeti u ovom slučaju bivaju označeni kao „objekti“, popisani po brojevima, smešteni u određene kategorije. Ovim postupkom isti postaju depersonalizovani, pretočeni u fotografske dokumente koji podsećaju na primere iz kataloga potrošačke kulture, pa se i posmatrač u većini slučajeva identifikuje sa njima. Ova arhiva deluje u određenom prostoru i vremenu, ovi predmeti jesu privatni, ali ovim činom prestaju da budu i postaju objekti od sveopšteg značaja. Ovaj rad na više načina otvara mnoga pitanja, a ona se tiču sociološkog, ekonomskog, potrošačkog ali i političkog aspekta.


Portret umetnika
Rad je izveden u službi arhivskog postupka, u vidu sakupljanja uzoraka bakterija sa sopstvenog tela. Uzorci su preneti u okruženje pogodno za rast i razvijanje. Zbir prikupljenih bakterija prikazuje prisustvo nevidljivih organizama na telu domaćina.


Spomenar//Artist's book
Rad je koncipiran na sakupljanju raznih oštećenja na koži osoba koje su u nekakvom kontaktu sa autorom. Na taj način, putem fotografisanja i kratke zabeleške o istom, vrši se proces arhiviranja ljudske kože kao portreta kroz odbacivanje bilo kakve vrste emocija. Rad je zamišljen kao vrsta spomenara koji se konstantno nadograđuje


 

 

Web site

http://cargocollective.com/tijanaradenkovic