Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Bogomir Doringer

Gostoprimstvo / Hospitality
vimeo.com/45751894 5 kanala istalacija, projektovani dokumentovani intervjui, polutransparentni epoksi blokovi (80x 80cm), okačeni u prostoru, potpisi projektovani na podu, dokumenta, nanopatološki medicinski uzorci (zlatna biopsija) u staklenoj vitrini, ferofluidna skulptura promenljivih dimenzija,filmske lampe. Jezici: Italijanski, Holandski, Engleski. Po povratku iz vojnih misija (Persijski zaliv, Balkan, Irak, Avganistan i dr.) psihičko i fizičko stanje vojnika se drastično menja. Simptome koji se kod njih pojavljuju lekari najčešće prepoznaju kao različite oblike raka. Međutim, povećani broj incidenata kao i mutacija do kojih dolazi, izazvali su, među stručnjacima, sumnju o uzrocima bolesti, a zatim doveli i do nepoverenja javnosti. Oboleli ulaze u stanje potpune neizvesnosti, prepušteni sami sebi, isčekujući rešenje ili objašnjenje ili pak, samu smrt. Horor kroz koji prolaze u medijima je poznatiji kao Balkanski sindrom ili Zalivski sindrom. Uzrok ovakvih zdravstvenih problema se vezuje za upotrebu naoružanja sa osiromašenim uranijumom kao i za postojanje nevidljivih nanočestica u atmosferi, koje ulaze u telo žrtve. Bogomir Doringer je pet godina istraživao ovaj fenomen i razgovarao ne samo sa vojnicima i njihovim familijama već i sa naučnicima koji se bave nastalim devijacijama. Rezultat ovog istraživanja predstavlja osnovni materijal video instalacije u okviru koje se u ambijentu svedočanstva pojavljuju portreti sagovornika ali tako da ih ne možemo u potpunosti sagledati. Nalik zamagljenoj istoriji savremenog čoveka, realnost dobijenih iskaza ostaje da lebdi u prostoru između nas - publike, i nevidljivog. Autor nas poziva da pogledemo iza površine ekrana. Kao novi model istraživača, umetnik kopa po dokumentima današnjice, sakuplja iskustva i emocije drugih, u cilju da osvetli one procese koji se dešavaju izvan naših pogleda. Zajedno sa skulpturom od ferofluida i radom Zlatna biopsija ova izložba gradi memorijal onom svetu u nama i izvan nas koji iz sopstvenog straha ne opažamo. Nazvana „Gostoprimstvo“ izložba se poigrava i sa pojmovima gosta i domaćina ukazujući na zastrašujuće forme koje oba termina mogu preuzeti. ENGLISH: 5 channels installation, documented interviews projected on semi transparent epoxy blocks (80 x 80 cm) suspended in the space, subtitles projected on the floor, documents, nanopathological medical sample (golden biopsy) in glass vitrine, ferrofluid sculpture various dimensions, film lamps. Launguages: Italian, Dutch, English. The psychological and physical state of military personnel changes drastically after returning from overseas missions (Gulf, Balkan, Iraq, Afghanistan etc.). The symptoms that they “host” are recognizable to medical experts as various forms of cancer. However sudden increases in incidences and mutations are causing doubts as to the nature of their illness and its causes, thus creating uncertainty and distrust. Victims sink into a state of limbo similar to that experienced by those living in the war zones the soldiers just left. In this state they wander alone in silence, expecting a solution to, or an explanation for their health problems, or death itself. In the media, the “horror” experienced is known as Balkan Syndrome or Gulf Syndrome and the cause of the health-related problems is linked to the use of weapons containing depleted uranium (DU), as well as to the presence of invisible nanoparticles in the atmosphere, which penetrate the victim’s body. In the exhibition space, victims together with a unique collection of biopsy samples are ‘hosted’ by the ferrofluid sculpture1 that transforms its shape in front of the audience. This project examines the relationship between fiction and reality, questioning the intention of “hospitality” and the responsibility of those who offer it. We are uninformed “hosts” exposing our bodies and minds to an aggressive transformation.


Zlatna biospija-Memorial Fabio Maniskalka /Golden Biopsy- Memorial of Fabio Maniscalco
Jednog dana je Antonitta Gatti iz Laboratorije za nanodijagnostiku primila poziv od Fabia Maniscalco-a. Bio je bolestan, umirao je. Laboratorija za nanodijagnostiku mu je ponudila podršku u sprovođenju analiza koje bi mu pomogle da razume fizičke transformacije kroz koje je prolazio. U uzorku biopsije pronađene su veoma specifične nanočestice metala u kojima je bilo i tragova zlata. Prisustvo nanočestica zlata povezivano je sa činjenicom da je Fabio radio na restauraciji manastira u zonama koje su bile bombardovane osiromašenim uranijumom u Bosni i na Kosovu. Na ovim lokalitetima nalazili su se i artefakti od zlata. Osiromašeni uranijum proizvodi veoma visoke temperature te je zlato bilo istopljeno do veličine nanočestice. Trvrdi se da sa jednim udahom ulazi u organizam i prodire u ljudsku ćeliju. Činjenica da je Fabio Maniscalco pronašao tragove materijala sa kojim je radio u svom telu i da je upravo prisustvo tih materijala uzrokovalo njegovu bolest, bila je od velikog značaja za njegovo lično razumevanje sopstvene tragedije ali i za budući razvoj nanopatologije. Fabio Maniscalco je shvatio da umire zbog posvećenosti poslu. Njegova biopsija je zlatna. Doringer zlatnu biopsiju tretira kao arheološki materijal koji otkriva narativ o životnoj posvećenosti i posledicama modernog ratovanja. Fabio Maniscalco (Napulj 1. august 1965) je bio italijanski arheolog, specijalizovan za zaštitu kulturnog dobra i esejista. On je bio prvi na svetu koji je primenio pravila 1954 Haške konvencije o Zaštiti kulturnog dobra u slučaju oružanog sukoba. Bivši službenik italijanske vojske on je formirao i upravljao timovima za zaštitu kulturnog dobra u Bosni i Hercegovini (1995-1996) i u Albaniji. Od 1998 Fabio Maniscalco je direktor Opservatorije za zaštitu kultur nog nasleđe u kriznim zonama. On je upravljao projektima i aktivnostima za zaštitu kulturnog dobra u Bosni i Hercegovini, na Kosovu, u Albaniji, na Srednjem Istoku, u Alžiru, Nigeriji, Afganistanu. Fabio Maniscalco je dobitnik velikog broja nagrada za svoj književni rad. Za knjigu Sarajevo nagrađen je italijanskom nagradom "Presidenza del Consiglio dei Ministri". 1997. predsednik Italije odlikovao ga je za rad na terenu u očuvanju kulturnog dobra. Odlikovan je italijanskom medaljom i medaljom NATO-a kao službenik IFOR-a i SFOR-a tokom mirovnih misija u Bosni i Hercegovini i službenik ALBA-e, u Albaniji. Fabio Maniscalco se razboleo 2007. godine od retkog oblika Aden-karcinoma pankreasa, najverovatnije zbog izloženosti osiromašenom uranijumu. Umro je u Napulju 1. februara 2008., samo nekoliko dana pre nego što je Bogomir Doringer dobio njegov kontakt od jednog italijanskog novinara. Pored velikog broja radova iz oblasti kulturnog nasleđa Fabio je ostavio za sobom i svoju “zlatnu biopsiju”.


Tamna Materija / Dark Matter in collaboration with Bernd Oppl
Rezultat je saradnje izmedju umetnika Bernda Opla (Bernd Oppl) i Bogomira Doringera, koja je posebno organizovana za Vienna Art Fair, Krinzinger galerija. U ovom video radu, dva istraživača nastupaju zajedno. Gospodin Opl je već neko vreme bio okupiran arhitekturom malih struktura kao modela za filmski set. Kod njegovih modela je prisutna nadrealna transformacija. Ovoga puta, posebno osmišljena soba je pružila dobrodošlicu skulpturalnim formama sa vazemaljskim izgledom, gde je jedna od mogućih struktura kreirana kao rezultat istraživanja na kojima je umetnik Bogomir Doringer radio još od 2010. godine. Njegovo istraživanje je bilo u oblasti upotrebe vojnog materijala ferofluida kao umetničkog materijala i kreiranje naučne fikcije u stvarnosti, ovoga puta kao sugestija da je fikcija samo privremeno stanje.


 

 

Web site

http://www.bogomirdoringer.info