Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Ana Vrtačnik

K14
Slike pripadaju ciklusu radova pod nazivom „Transformacija i vizibilnost nevidljivog". Apstraktna slika postavljena je kao refleksija unutrašnjeg stanja duha sa ciljem da slika uspostavi najneposredniji dodir sa unutrašnjim delovanjem samog umetnika. Likovni izraz baziran je na jednoj vrsti apstrakcije, bliskoj poetici enformela, koja je vezana za stvaranje slojevitih struktura materije kroz upotrebu kombinacije slikarskog i neslikarskog materijala: uljane boje i auto lakova. Takvim slikarskim pristupom razvila sam interesovanje za fakturu, slojeve i likovni život slike. Kompozicione i ritmičke funkcije unutar dela ostvarene su koncentracijom slojeva u različitim zonama slike gde su suprotstavljene različite taktilne vrednosti u cilju pružanja nove fakture: senzibilne, suptilne i eterične. Polifonija boja na kojoj insistiram u slici postavlja se kao univerzalna harmonija unutar slike u kojoj dajem prednost ekspresivnom izrazu koji je zbir stečenih utisaka i emocija.


K16K6 

 

Web site

http://www.anavrtacnik.com