Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Dušan Perić

Modern times
U tumačenju prikazanih crteža primarna konceptualna pozicija se odnosi na proizvodne procese i na njegove društvene konsekvence. Problem proizvodnog procesa koji je odvojen od ličnosti individue je pojava modernog ekonomskog i socijalnog sistema baziranog na industrijalizovanoj i standardizovanoj formi masovne proizvodnje. Standardizacijom procesa (u ovom slučaju stvaranja umetničkog dela) koristeći tačku kao osnovnu jedinicu svojih slika koju primenjujem po principu rada industrijske mašine ili radnika na fabričkoj traci pokušavam da ukažem na problem depersonalizovanog iskorišćavanja radne snage kao jednog od negativnih efekata savremenog kapitalizma. Spomenuta depersonalizacija predstavlja važnu komponentu ovakvog koncepta jer nam pored opisa naseg okruženja nudi, barem delimično, oslonac i referencu u istoriji umetnosti, prizivajući u sećanje radove minimalizma.U slučaju minimalizma depersonalizacija je imala veliku ulogu (kao reakcija na apstraktni ekspresionizam) i najviše se ogledala u krajnjem proizvodu – delu. Međutim uzimajući u obzir izjavu Donalda Judda koji je rekao kako poenta nije u radu već u delu, od minimalizma se udaljavam stavljajući akcenat i na sam proces produkcije (u ovom slučaju fizički rad, lišen kreativnosti i individualizma). Prizvodeći delo, na taj način želim da se osvrnem na sve istaknutiji problem ostvarivanja individualnosti u postojećem ekonomskom i društveno političkom sistemu.


Lasta svih proleća
U tumačenju prikazanih crteža primarna konceptualna pozicija se odnosi na proizvodne procese i na njegove društvene konsekvence. Problem proizvodnog procesa koji je odvojen od ličnosti individue je pojava modernog ekonomskog i socijalnog sistema baziranog na industrijalizovanoj i standardizovanoj formi masovne proizvodnje. Standardizacijom procesa (u ovom slučaju stvaranja umetničkog dela) koristeći tačku kao osnovnu jedinicu svojih slika koju primenjujem po principu rada industrijske mašine ili radnika na fabričkoj traci pokušavam da ukažem na problem depersonalizovanog iskorišćavanja radne snage kao jednog od negativnih efekata savremenog kapitalizma. Spomenuta depersonalizacija predstavlja važnu komponentu ovakvog koncepta jer nam pored opisa naseg okruženja nudi, barem delimično, oslonac i referencu u istoriji umetnosti, prizivajući u sećanje radove minimalizma.U slučaju minimalizma depersonalizacija je imala veliku ulogu (kao reakcija na apstraktni ekspresionizam) i najviše se ogledala u krajnjem proizvodu – delu. Međutim uzimajući u obzir izjavu Donalda Judda koji je rekao kako poenta nije u radu već u delu, od minimalizma se udaljavam stavljajući akcenat i na sam proces produkcije (u ovom slučaju fizički rad, lišen kreativnosti i individualizma). Prizvodeći delo, na taj način želim da se osvrnem na sve istaknutiji problem ostvarivanja individualnosti u postojećem ekonomskom i društveno političkom sistemu.


 

 

Web site

http://