Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Mladen Vračarić

Teritorije i resursi
Sama ideja rada "Teritorije i resursi" polazi od Marksovog upozorenja da je zemljište bogatstvo koje pripada čovečanstvu, da ono nesme da postane privatna svojina i kao takva predmet neograničene eksploatacije. Savremeni način razvoja proizvodnih snaga osudio je čoveka na biološko propadanje ne samo na taj način što je presekao organsku sponu koja povezuje čoveka sa prirodom, već i na taj način što prirodu lišava prirodnih, a čoveka ljudskih osobenosti. Radi se o procesu denaturalizacije prirode i dehumanizacije čoveka, pretvaranjem prirode u tehnički prostor, a čoveka u tehničku stvar. Upotreba forme stuba nije slučajna. Ona za mene ima sibolično značenje, te ona ne predstavlja samo geometrijsku formu, već i oslonac, podupiranje, građenje i opstanak. Stubovi koji na svojoj površini vizualizuju nekontrolisanu eksploataciju tla. Poređani su u redove, a tek samim približavanjem mogu se uočiti finese i razlike među njima. Upravo te finese ukazuju na narušenost balansa prirodnog sistema kao i dehumanizaciju čovečanstva i dematerijalizaciju prirode.


Sintetičko
Upotrebom novih materijala poput stirodura, karbona, akrila i njihovog zajedničkog sintetičkog svojstva ova serija radova naziva se “Sintetičko”. Predstavljene su životinje u svojoj prirodnoj veličini ali sa promenom nekih njihovih obeležja, delova tela pozajmljenih od neke druge vrste ili šare i boje. Kao i u mom predhodnom radu i ovde je prisutna fantazija. U prvi mah posmatrač prepoznaje o kojoj je vrsti reč, ali kako ulazi u detalj primećuje i pojedinosti drugih vrsta.


Skriveno
Serija slika “Skriveno” izvedena je u tehnici ulje na platnu. Predstavlja skriveni svet, mistično mesto, gde se spojivo i nespojivo susreće i stapa u jedinsteni prizor stvarajući balans iluzije i stvarnosti. Konstantnom introspekcijom dolazim do stanja gde uspevam da crpim neizmerenu količinu inspiracije koju pokušavam da prenesem na platno. Sav taj smiraj koji odiše kroz gustu vegetaciju unutrašnjeg sveta, koji ujedno odiše mirnoćom i prikrivenom latentnom tenzijom neizvesnosti, to je spoj refleksija večite borbe svetlosti i tame koju istražujem u slici.


 

 

Web site

http://mladenvracaric.weebly.com