Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Mirza Dedać

Smrtni slučaj
Rad se sastoji od arhiviranja i izrade umrlica izmišljenih likova, svih onih koji su stradali u filmovima Jugoslovenske produkcije, nastalih s kraja šezdesetih pa sve do raspada zemlje. U istom kontekstu, simbol petokrake obeležava period umetničkog stvaranja, koji je završen zajedno sa smrću zemlje u kojoj su filmovi nastali. Arhiviranjem smrtnih slučajeva likovi sa umrlica postaju stvarni, a spajanjem žanrova čine jednu vrstu pomena za istoimeni period filmskog stvaralaštva. Svaka od njih stavljena je u drvenu kutiju ručne izrade, koja je zastakljena sa prednje strane, a sam postupak pakovanja ukazuje na jedan vid arhivskog postupka.


Igra likovnih elemenata
Potreba za svakodnevnim stvaranjem umetnosti, kao i potraga za inspiracijom najčešće se odvija i realizuje u ateljejima, i radnim prostorijama umetnika. U tom smislu kao glavnu dilemu umetnika nad praznim platnom predstavlja pitanje same inspiracije. Proces ovog rada odvijao se upravo u jednom takvom ambijentu, a realizovan je tehnikom masturbiranja na papiru. Rad je zabeležen u periodu od 20 dana uz pomoć video kamere. https://vimeo.com/118357116


Postupak
Akcija lepljenja plakata za heroinsku upotrebu realizovana je u maju 2013. godine. Sadržaj postera je uznemirio javnost, prvenstveno sugrađane koji su ovaj postupak prijavili policiji. Velika zainteresovanost medija je ovaj čin osudila, i prepoznala kao direktnu opasnost i loš uticaj za najmlađi naraštaj. https://vimeo.com/128115276 https://vimeo.com/128115568


 

 

Web site

http://www.mirzadedac.tumblr.com