Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Isidora Krstić

The Exoticiser
Da li patenti nešto više govore o nama ili su tu pak samo da nas zaštite? Da li nas čuda razoružavaju ili pak vređaju? Čudesan patent može da pregrupiše i dovede u pitanje sve što se tiče društvenih interakcija. Patent sastavlja i rekonfiguriše ljudske i neljudske aktere. Sam patent može da uzrokuje i dalje stvara ljudske potrebe. Patent je osetljivi socio-tehnološki objekat koji očajnički traži saveznike. Da li ste spremni da padnete pod njegov uticaj? (Bernd Kreftner) Rad Exoticiser je nastao u sklopu projekta (Human) Necessities - 15 koraka ka fantastičnom patentu u saradnji sa Department of Ontological Patchworks vođen od strane Prof. Bernda Kreftnera na programu Art&Science na Akademiji primenjenih umetnosti u Beču. Za Exoticiser, izabran je terarijum kao mesto koje je već proizvedeno za potrebe skućavanja egzotične mikro-sfere. U radu, on predstavlja konceptualni okvir i prostor gde su moguće kombinacije različitih objekata, entiteta i atributa beskrajne i čini inicijalno obične objekte, egzotičnim. Godina produkcije: 2013 terarijum, pesak, led svetla, crteži


Matters of the Heart
Rad Matters of the Heart ili Stvari Srca je rad u procesu čija je polazna tačka fascinacija srcem kao organom i njegovom kompleksnom povezanošću, usklađenošću i ulogom u sistemu unutrašnjih organa jednog živog bića. Rad prvo ispituje složenu formu i anatomiju srca i dalje istraživanje se kreće kroz metaforične i simbolične predstave kroz istoriju, mitologiju, religiju sve do shvatanja da se uz napredovanje naučnih istraživanja srce sve više svodi na skup DNK informacija, ćelija i tkiva do posmatranja kao mehaničko-organske pumpe. Bio-inženjering je u nikad većem usponu i replikacija organa će uskoro postati uobičajena praksa. Imajući ovo na umu, postavljaju se pitanja šta znače svi prethodni pokušaji kroz istoriju da se objasni kompleksnost jednog sistema? Da li je uspon tehnologije uvek uspon, i šta on zaista donosi? Da li možemo verovati nauci da je uvek apsolutno u pravu i da će nas uvek dovesti na pravi put? Godina produkcije: 2015 objekti od porcelana


The Consequence of Decisions
Istraživajući koncepte proizvoljnosti i slučaja, nastali su crteži, a zatim i instalacija The Consequence of Decisions ili Posledica odluka. Skup jedva vidljivih tačkica boje prosutih po papiru postaje osnova po kojoj crtež treba da se izgradi. Metoda rada odgovara autonomnom kompjuterskom programiranju (princip-izvršavanje komande po prethodno utvrđenim odlukama), koji je prenet na ručni, odnosno pešački princip generisanja rada. Link za GIF animacije: http://isidorakrstic.com/isi_project/the-consequence-of-decisions/


 

 

Web site

http://www.isidorakrstic.com