Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Aleksandra Kovačević

self-portrait_self-reference
video rad 8’58’’ u nastajanju 2015 https://vimeo.com/126773501 Kroz kompleksan sistem referenci pokušavam da relativizujem postojanje fiksirane granice između različitih aspekata svoje ličnosti i demistifikujem, za umetnika, pretpostavljeno romantizovano viđenje sebe.


Art Should Be Beautiful, Artist Should Be Beautiful
instalacija 3 video rada, loop 3 slike, ulje na platnu, 100 x 100 cm 3 crteža, olovka na platnu,100 x 100 cm 2014 https://vimeo.com/91856331 https://vimeo.com/91777839 https://vimeo.com/91755490 Rad se sastoji iz tri slike (stvorene češljanjem), tri crteža koji su nastali kao frotaži ovih slika i tri videa koji prikazuju u krupnom kadru proces nastajanja slika ističući njegovu materijalnost. Pikturalni i taktilni kvaliteti slike zavode posmatrača na estetskom nivou, dok ekstremna usporenost i monotonija videa evocira repeticiju i apsurdnost šema različitih društvenih konstrukta. Naziv rada je demistifikovana i banalizovana verzija naziva performasavideo rada Marine Abramović "Art Must Be Beautiful, Artist Must Be Beautiful". Ovim postupkom pokušavam da dovedem u pitanje smislenost i svrsishodnost reprodukovanja umetničkih i društvenih praksi nastalih u potpuno drugačijem kontekstu i u drugo vreme, kao i uticaje koji oni vrše na savremeno društvo i njegov mikrosistem, svet umetnosti.


Art Value
Ovaj rad, koji je u svom samom začetku, je zamišljen kao registar logoa svih organizacija, galerija, festivala, etc. koji imaju reč art u svom logou ili logotipu i bavi se problematizovanjem institucionalnog okvira naručivanja,produkcije, reprezentacije i finansiranja umetničkih radova i umetničkih projekata (koji su sve popularniji imajući u vidu radikalne promene kulturne politike EU).


 

 

Web site

http://aleksandrakovacevi.wix.com/aleksandrakovacevic