Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Jelena Lalić

K.I.M.I.- aplikacija
Kreativna interaktivna igra (digitalni likovni elementi) http://www.jelenalalic.rs/wp-content/uploads/2011/12/kimi1.swf Upotreba računara omogućava nove tehnike i kulturne obrasce, kao što su interaktivni grafički korisnički interfejs, velike baze podataka, simulacija i dinamički vizuelni prikaz podataka. Lev Manovič ih definiše kao medije koji u isto vreme radikalno menjaju konvencionalne medije pretvarajući ih u nešto što on naziva metamedij: Metamedijski kulturni objekat sadrži i jezik i meta-jezik – obe originalne strukture medija (filma, arhitektonskog prostora, zvuka numere) i softverskih alata koji omogućavaju korisniku da generiše ovaj opis strukture i da promeni nešto okviru nje.Manovič nas navodi da shvatimo medije na drugačiji način, kombinovanjem interfejsa i formata tradicionalnih medija sa novim informacijama. Predstavlja nove tehnike manipulacije kojima, pomoću softvera, dolazimo do novih medijskih formi, a zadržani su oblici konvencija starih medija, načini po kojima mapiramo stvarnost i kompleksno ljudsko iskustvo. Softverska aplikacija kreirana je u programu Adobe Flash verzija CS4. Sastoji se od tri segmenta u kojima korisnik može crtati, primenjivati efekte na objektima i, u trećem segmentu, čuvati kreiranu animaciju. Aplikacija sadrži osnovne likovne elemente koje je moguće prikazati u dve dimenzije. Ograničena je i svedena samo na osnovne likovne elemente, bez mogućnosti da se u nju uvezu video materijal ili fotografije, ali postoji mogućnost da se iz nje izveze određen produkt u vidu animacije, kao fajl koji je poseduje posebnu ekstenziju (.kim). Time se stvara zatvoren sistem koji egzistira kao hermetičan koncept, ali su u razmatranju i ostale mogućnosti i različiti načini kreativne upotrebe. Aplikaciju je moguće pokrenuti na svakom kompjuteru, a dostupna je i na internetu. Grafički korisnički interfejs dizajniran je tako da omogući komunikaciju sa korisnikom. Koristi simbole i tekst kao sredstva za posrednu komunikaciju. Koncept je nastao 2010. godine i razvija se zajedno sa aplikacijom KIMI kao i produktima ove aplikacije. Na internetu u konačnoj verziji dostupan je od 2012.


K.I.M.I. - digitalno generisani crteži, promenljive dimenzije
Crtanje je verovatno jedna od najstarijih umetničkih paraksi - linearna predstava ili interpretacija sveta, predstava koncepata, razmišljanja, namera, emocija i fantazija kojima se daje vizuelna forma, kao i simbola ili apstraktnih likova i oblika. Digitalno generisani crteži u KIMI aplikaciji predstavljaju fragmente pronađene u prirodi. Digitalni softver, koji sadrži grešku (BUG), destruiše crtež što rezultira u potpuno novu vizuelnu celinu, sa svojim posebnim efektima, kao u kontrolisanom eksperimentu.


Walk along the Water / Šetnja pokraj vode - mart 2014.
Cyberformance – u saradnji sa učenicima Gimnazije“Uroš Predić” PANCEVO: http://www.jelenalalic.rs/index.php/nggallery/thumbnails?page_id=286 http://water-wheel.net/ je osmišljen kao platforma za online prikazivanje i kolaboraciju, kreiranje umetničkih ili naučnih prezentacija, online teatar sa mogućnostima korišćenja teksta, slika, animacije i videa. Rad je nastao kao kolaž crteža, videa i animacije i predstavlja kratku priču o VODI, kontemplacija ovog specifičnog ogledala, medijuma, izvorišta, traganje za njenim dešifrovanjem i interpretiranjem. Rad je prezentovan u okviru 3WDS14 – Waterwheel World Water Day Symposium 2014, #33 session – VOICE OF THE FUTURE 5, u martu 2014.


 

 

Web site

www.jelenalalic.rs