Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Jovana Braletic

Bicikl
Bicikla, (2010) - moj prvi video rad propraćen istoimenom pesmom od grupe Queen- Bicycle. Prikazana je vožnja preko mosta koji povezuje dve strane kopna, kao alegorija povezivanja ili pomirenja dve prirodno razdvojene strane. U tom činu, na sredini mosta dešava se najživopisnija pokretana slika. Reč je o slici u momentu kada vožnja postaje dovoljno sigurna i volan dovoljno čvrst da mu upravljačke ruke nisu potrebne, one tada odlaze u vazduh poput krila ptice. Vidljiva euforija i sreća bivaju nezamenljivi . Te stoga i čin ili simbol preobražavanja se pretvara u čisto uživanje. Nakon letenja, odnosno vrhunca, krila tj.ruke se vraćaju na volan i nastavljaju sigurnu vožnju putem dalje. Pored simboličko-pripovedačkog karaktera video proklamuje optimizam, što znači pozitivan pogled na svet, okruženje i ljude . Takođe sadrži duhovite momente poput scena iz popularnog britanskog serijala ‘Monty Pyton’, gde se tokom vožnje bicikle jedne akterke grudi pomeraju gore-dole ,što ostavlja komičan utisak.Upravo ta obavijenost komičnim situaciju čini još više vedrom i tu se pojačava utisak radosti.https://www.youtube.com/watch?v=zlmuIuCkQBc


Secret
Secret (2011) – može se povezati sa predhodnim radom zbog lokacije na moru,na obali ,kao simbola nečeg nepoznatog i velikog. Ananas ima simbol vrelike vrednosti, koja je u tom trenutku mojoj psihi nedostupna. https://www.youtube.com/watch?v=zFLbW94ZPOU


3 lajne
3 lajne (2011) - i ovde glumim i naravno umesto belog otrovnog praha koristim šećer u prahu. Zašto baš linije kokaina i zašto baš broj 3? Linije kokaina ili druge opojne supstance nose sa sobom veliku dozu opasnosti, pogotovo snimljeni materijal uzimanja. Kao što brazilski umetnik Helio Oiticica koristi u svojoj instalaciji “Cosmococa” gde su od praha kokaina povučene linije po posterima na kojima su lica poznatih ličnosti (Merlin Monro, Jimmy Hendriks). Projektujući te fotografije na zid on pravi party atmosferu. Tako se ispoljava duh “moje generacije” . Na taj način ono o čemu se sanja kao o nekoj fantaziji prelazi u akciju. Da se vratim na “3 lajne”. Broj 3 ima svoju simboliku kroz vekove i religije. TRI- Broj koji u mitologiji, religiji i folklore gotovo svih naroda sveta predstavlja magični, sveti broj koji poseduje izuzetan simbolički potencijal i numinoznu, arhetipsku prirodu. Tri je izraz božanskog reda u univerzumu, u mikro i makrokosmosu. Po Aristotelu, tri označava celinu zato što ima početak, sredinu i kraj. Ovaj broj izražava trojnu strukturu makrokosmosa: nebo,zemlja i podzemlje, ali i mikrokosmosa: duh , duša ,telo. Vreme kao i čovekov život imaju tri dela (rodjenje, život, smrt). Broj tri ukazuje na dominaciju misli, aktivnosti i volje, smatra Jung (Jung K.G.,Psihologija i alkemija,Zagreb,Naprijed,1984, str.203).On simbolizuje logiku, red, poredak, ograničenja, kao i praktično iskustvo. U mitoligiji, folkloru, magijskim obredima i religiji tri označava množinu, moć i otuda tri zadatka, tri želje, tri života, tri gracije, tri vile, tri brata, tri sestre, troglavo čudovište, troglavi Merkur, tri pokušaja, tri puta se izgovori čarobna formula, tri puta se gata, tri puta se kuca u drvo, tri puta se obiđe sveto mesto, itd. U hrišćanstvu , tri je sveti broj koji predstavlja trojedinog Boga, sveto Trojstvo u liku Oca, Sina i Svetog duha, a tri najveće hrišćanske vrline su ljubav , vera i nada. Broj tri za razliku od broja četri koji označava potpunost, simbolizuje nepotpunost, neravnotežu. On je dinamičan, uvek u pokretu, jer nepretano traga za nedostajućim , četvrtim članom. Tri simbolizuje rani stupanj na kojem još nismo svesni celovitosti vlastite ličnosti. U drevnoj filozofiji prirode, bilo je svega tri osnovna elementa: vazduh, voda i vatra, tek docnije dodat je četvrti element-zemlja, telo (Jung K.G., Psihologija i religija,op.cit., str.152). U alhemiji , filozofiji ali i u snovima često se javlja zagonetno pitanje koje je postavio još Platon, a Jung ga u brojnim delima varira i ponavlja: “Troje je prisutno a gde je četvrto?” Ono što nedostaje jeste četvrti, a to je telesno, materinsko, žensko, kaže Jung. Zato u hrišćanskom Trojstvu nedostaje ženski princip. Tek u dvadesetom veku, kada je usvojena dogma o vaznesenju Bogorodice uveden je i ovaj četvrti , ženski, materijalni element u hrišćanski pojam Boga. Pored ovih asocijaca i tumačenja ovog broja ja sam imala još pokretača , tj. razloga. Najpre bunt koji negira postojeće vrednosti koje vladaju u mom okruženju. Te stoga , broj 3 koji je u našem okruženju eksploatisan na sve moguće načine, obično kao simbol naše nacije, npr. 3 prsta. Video rad “3 lajne” samim tim što reč “lajna” na jugu se koristi za kravlji izmet, i prisutan je u neformalnom govoru kao deo mnogih psovki. Pa prosto ako je nešto izmet i spominje se u kontekstu jos nekih opšte važećih simbola, onda je negiranje i ne mirenje sa datom situacijom još očiglednije. Objašnjenj koje je oficijelno stoji ispod rada je sledeće* OBJAŠNJENJE Video rad “ 3 lajne” slojevit rad , te stoga ima i više značenja. Objašnjenje 1. Rad je društveno angažovan i ima za cilj da na simboličan način prikaže položaj umetnika u Srbiji sada.Naime , nije cilj da se pokaže samo ljutnja i bunt prema zatečenom stanju, već da se ukaže na činjenicu da samo opredeljenje mladog čoveka da bude umetnik, a da pritom ne planira da emigrira , je ravno samoubistvu. Što i simbolizuje konzumiranje te količine opojne supstance . Objašnjenje 2. U procesu stvaranja postoje različite faze. Da bi došao do ličnog otkrića i ličnih želja stvaralac, mora doći do faze kada negira uticaj okoline, a pogotovo uticaj autoriteta. Za mnoge upravo ova odluka je ravna suicidu .https://www.youtube.com/watch?v=n0iOmuB9Zng


 

 

Web site

https://www.youtube.com/channel/UCY9wuxEHn7sBsPYA6J0lbpw