Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Marija Jevtić

Odvajanje
Simbolički, crvena boja predstavlja krvno srodstvo i jaku povezanost unutar plemena kao i prirodnu granicu koja razdvaja pripadnike različitih zajednica. Prirodnim putem su uspevali da se oslobode stvari negativnih i nepotrebnih za funkcionisanje u takvoj zajednici. To su vrednosti sa kojim je savremeno društvo u kontrastu jer nam krucijalne misli proleću, misli koje osveštavaju i označavaju bića posejana u krugu života. Potrebno je spoznati unutrašnjost oluškivanjem magijskog i mističnog i uticati pozitivno na društvo koje je izgubilo kontakt sa prirodom i senzibilitet koji je krucijalan za ostvarivanje te veze.


Preobržaj
Iako je priroda oduvek bila izvor inspiracije, u savremenom društvu se često zanemaruje uticaj koji ima na stvaralački instinkt kao i na sam proces stvaranja. Ona taj proces simboliše i čuvajući drevno dovodi u vezu duh i materiju, reč i manifestaciju reči. Odnos umetničkog dela i prirode okarakterisan njenom imitacijom od strane umetnika ili stvaraoca prepoznajemo u mimezisu- višeznačni pojam obrađivan od strane značajnih filozofa koji po Aristotelu predstavlja perfekciju i imitaciju prirode. Istraživanjem ikonopisačke umetnosti možemo zaključiti da su ikone prirodna materijalizacija spiritualnosti (posredstvo prirode u vidu materijala). One ne predstavljaju prirodu koja je uslovljena ne stalnošću bivstvovanja, ciklusima destrukcije i regeneracije. Ovim promenama se omogućava i promena percepcije i prikazivanja prirode stvari što se manifestuje i kroz diverzitet stilova u umetnosti. Na osnovu postojanja ovih promena možemo zaključiti da je fuzija stilova krucijalna stvar za poptunije shvatanje procesa stvaranja. Tako se u vezu mogu dovesti, kubizam i pećinsko slikarstvo i na taj način efektivnije pristupiti problemu prikazivanja slojevitosti duševne kore individue koja se regeneriše .


Oživljavanje
Priroda nam omogućava da spoznamo razne nivoe gradacije- od svetlog do tamnog, od života do smrti, od lepog do ružnog, od novog do starog. Valerska vrednost listova brezine kore simboliše raspon osećanja kao karakteristiku tananosti duše . Mimezis je ljudska potreba koja se manifestuje još od vremena u kom su živela drevna plemena i kada je povezanost sa prirodom i između samih pripadnika istog plemena bila mnogo intenzivnija nego danas. Jaka veza između čoveka i prirode je osnažena karakterističnim koloritom.


 

 

Web site

http://stefan-mihailovic.blogspot.com/2015/04/otvorena-izlozba-dekostrukcija.html