Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Sanja Ždrnja

Untitled Text Messages, 2014
Svetlosna instalacija, dimenzije promenljive Pažljivo tražeći, izabrala sam poruke koje pripadaju poznatim umetnicima, nepoznatim autorima i mojim ličnim eksperimentima. Odabrala sam sledeće tekstove: You can get out what you put in - Vivijen Vestvud (Vivienne Westwood, britanska modna kreatorka), You are the imagination of yourself - Bil Hiks (Bill Hicks, američki komičar), Fate is written in the face - Federiko Felini (Federico Fellini, italijanski filmski reditelj), Wit and Love, Borderline-Wonderline. Ove poruke sam prisvojila kao fragmente sećanja na određene momente iz mog privatnog života. Njihova smislena veza se može prepoznati kao potraga za identitetom. Ove poruke čine jedinu celinu sastavljenu od fragmenata, svetleći svaki na svoj način. Bezimene tekstualne poruke (Untitled Text Messages) su u praksi izvedene na više različitih načina, jedne su napravljene kao svetlosne kutije, druge od neonskih cevi, treće od ukrasnih novogodišnjih svetiljki - led dioda, zatim projektovanjem slajd i video projekcija i slično. Umetničke prakse dosta koriste tekstualne poruke, bilo da je sadržina rada, ili sporedno, u samom nazivu. Nekada je umetničko delo jedino čitljivo, ili može ostaviti drugi utisak, utisak dubine, slojeva, značenja i simbolike, upravo kroz svoju tekstualnu poruku. Tekst se vezuje za konceptualnu umetnost, a time i žensku, jer se ona uvek, na izvestan način mora opravdati, u dominantnoj muškoj kulturi.


Pretty-ugly things II, 2013
Digitalni printovi, 30x40 cm U vizuelnim impresijama i kolažima, izabrala sam reprezentativne umetnike , i tražila vezu za preklapanje i povezivanje različitih motiva, inspirisanih različitim estetskim konceptima i medijima u savremenoj umetnosti. Eklekticizam je vazan koncept za savremenu umetnost. Isto tako, u zavisnosti od ideje, moguće je kombinovati različite medije i tehnike. Savremeni umetnici, kao i sami radovi, zahtevaju od publike prethodno, izvesno znanje iz istorije umetnosti. Različiti koncepti, konteksti, situacije, priče će voditi publiku do specifičnog iskustava razvoja mogućnosti integracije informacija koje su mu date. Fokusirala sam se na traženje veze reprodukcija različitih umetničkih radova i to sam predstavila u formi odgovarajućih slika, koje se bave istraživanjem problema estetike u umetnosti i medijima. Cilj ovog projekta je da koristi znanje različitih fenomena i koncepata: lepote, estetike, a idealni cilj bi bilo razumeti dalji razvoj ljudske svesti, koji se sve više oslanjaju na čula zadovoljstva. Za slučaj praktičnog istraživanja uzela sam različite medije: crtež, slike, fotografije, video, performans. Takođe sam istražila interakciju različitih vizuelnih materijala o lepoti i estetici, kroz radove umetnika koji rade sa body-art-om, performansom, savremenom medijskom umetnošću i konceptualnom umetnošću. Ovo iskustvo i razmišljanje sam pretvorila u formu konkretnih dvodimenzionalnih umetničkih radova inspirisanih poznatim umetničkim delima.


All Things Involved In All Other Things, 2012
Video-instalacija (promenljivih dimenzija) i objekti štampani u 3D štampaču (promenljive dimenzije) Projekat All things involved in all other things se odnosi na interaktivnost različitih sadržaja, kroz događaj performansa, zatim, snimanje, analizu, manipulaciju i reprodukciju video slike, kao i izradu skulptura. Polazište je muzički performans koji svojim zvukom i pokretima muzičara menja strukturu video radova u formi triptiha. Ovaj događaj kombinuje video, muzičku, prostornu instalaciju u interakciji sa telom performera. Objekti/skulpture su nastali iz situacije prevođenja vrednosti vremenskih umetnosti, kao što su muzika, performans i video rad, i na taj način predstavljaju dokumentaciju performansa koji se odigrao u galerijskom prostoru. Projekat se bazira na performativnosti jednog događaja koji se prevodi u jedan novi doživljaj, a to je doživljaj trodimenzionalnosti i jednog drugačijeg saopštavanja dogadjaja i stvarnosti. http://youtu.be/ugEH-rPW-8Y


 

 

Web site

http://sanjazdrnja.com