Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Jelena Sredanović

Zemlja odozgo
drvore, 70x100 cm, 2014. Ciklus radova Oblaci i refleksije nastao je tokom 2013 i 2014 godine. Stvaralački impuls ovog puta nastojim da pronađem u harmoničnim prizorima oblaka viđenim kroz prozor aviona. Promenljivost i bespovratnost jednog trenutka, stalno kretanje i nastajanje novih neponovljivih vizuelnih celina me fasciniraju. Nastojatim da i dalje eksperimentišem u svojim kreativnim stremljenjima istražujući optičke efekte odraza i multiplikacija slika prirode korišćenjem tradicionalne tehnike drvoreza i uslojavanjem grafičkih listova. Svoje impresije nastojim da prevedem u suptilno graduirane tonove prozračnih i neuhvatljivih pokretnih slika, postižući eteričnost i treperavu tananost materije. Izbor osetljivog japanskog papira predstavlja važan segment mog poetičnog stvaralačkog koncepta, zahvaljujući kojem postižem finu transparentnost grafike i stvaram slike promenljivih prizora iz prirode. Vizuelnu energiju prizora iz prirode beležim fotografijom i nastojim da je transponujem u grafičku matricu i otisak. Fotografija je važna tačka u mom pristupu grafičkoj umetnosti, jer predstavlja belešku doživljaja i iskustava, koju dalje produbljujem u svom radu u nastojanju da je transponujem u grafičku matricu i otisak. Drevna tehnika drvoreza je samo primereno integrisana u savremenu recepciju dela.


Negde
drvorez, 70x100 cm, 2014.


Oblaci i refleksije III
drvorez, 50x70 cm, 2014.


 

 

Web site

http://jelenamsredanovic.blogspot.com/