Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Katarina Nedeljković

Media slave
U pitanju je multimedijalni projekat koji obuhvata izvlačenje i spoj formi iz dve u tri dimenzije, tj. crteža i prostorne instalacije kao bukvalnog prelaska iz jedne tehnike u drugu, kako bi na kraju bili objedinjeni u video instalaciji kao upravo takvog shvatanja dimenzija. Zasniva se na svojevrsnom sjedinjavanju više umetničkih oblasti. Dela počivaju na klasičnom crtežu bilo da se radi o ugljenu, olovci, suvom pastelu, akvarelu ili kolažu. Eksperimentišem sa novim materijalima izlazeći u 3D prostor, sagledavajući objekat kao igru linija svetlosti i senke. Od samog početka, oprezno, studiozno i analitički radim na svom crtežu, kao posebnoj likovnoj disciplini. U strogom epicentru mojih crtačkih epiteta je ljudska figura, čija je uloga da dočara ljudsko stanje svesti u današnjem vremenu. Bavim se ljudskom percepcijom, socijalnom temom ljudi koji se bore sa svojom društvenom stranom života, uključujući uticaje modernog života, medija, tehnologije…Ovi crteži su rađeni ugljenom, na belom papiru, sa namerom da ostanu crno-bele boje. Predmeti koji su “umetnuti“ kao deo crteža su u boji, obično svetle, sijaju i u raznim su primamljivim bojama. Upravo takvi, ti predmeti i predstavljaju umetnute predmete- umetnute potrebe. Takođe, baziraju se na problemima, poteškoćama, kao i olakšicama današnjeg društva. Rad kao takav sadrži i elemente tehnologije u skladu sa temom sa kojom se nosi. Pribegavanjem frontalnosti i izlaženjem u prostor, crtani i vajani elementi figure koji su na papiru i prodiru u prostor, naglašavaju izuzetnost gotovo apstraktne telesnosti koja raskida vezu sa svakodnevnim svetom i pojavljuje se, dakle, kao metafora. Tako se nudi mogućnost pronalaženja samoga sebe; frontalnost gledanja zamenjuju iskorak i skraćenje, usled čega se briše udaljenost, a posmatrač uvlači u prostor kompozicije i dovodi sebe u prvi plan: onaj koji posmatra nije više neutralni svedok, već prihvata ulogu protagoniste.


Imperative slave
Instalacija sadrži fuzionisano staklo sa osvetljenjem osetljivim na zvuke, kao i muziku koja upotpunjuje vizuelni utisak.


Slaves 

 

Web site

https://www.behance.net/KatarinaN