Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Vasilije Vujović

La petite mort
,,La petite mort" (,,mala smrt") je francuski idiom za orgazam, odnosno post-orgazmično stanje nesvesti koje neki ljudi imaju posle polnog opštenja. Takođe predstavlja spiritualno oslobađanje koje dolazi usled orgazma ili kratkotrajnu melanholiju koja sledi nakon oslobađanja ,,životne energije".


Force-feeding
Hranjenje subjekta životinjskim fetusima i nesvakidašnjim (ponekad štetnim) supstancama kao metafora za nametanje opštih društvenih standarda osobi koja se u njih ne uklapa.


Glorification
Umetnik je oduvek bio žrtva sopstvene glorifikacije patnje, i najčešće se sa njom bori kroz svoja dela. U Glorification model (umetnik) je stavljen u prvi plan kao svoje sopstveno delo, poprimljuje lice svoje transfigurisane patnje. Deformiteti modela su simbol haosa i nesklada koji nastaju kada umetnikova abstraktna misao prevagne nad realnošću.


 

 

Web site

http://