Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Ana Milenkovic

Untitled
Moji radovi ispituju vezu između forme i sadržaja umetničkih predmeta, sa posebnim akcentom na različite kontekste u koje oni mogu biti postavljeni. Izbor materijala i predmeta koje koristim je širok – od pronadjenih i recikliranih, do pažljivo konstruisanih. U mojim radovima predmeti sami postaju materijal za kolaže koji prizivaju poetična i višeslojna značenja. Moć izlaganja i predstavljanja me fascinira; konstruišući 3D kolaže, pokušavam da redefinišem i proširim načine na koji umetnički radovi nastaju i bivaju prihvaćeni.


Untitled
Objekti koje u radovima koristim iskazuju moje interesovanje za urbano okruženje, dizajn, medije i arhitekturu. Često pažljivo sistematizovani, a ponekada haotično nabacani, ovi objekti služe kao tačke susreta za nepovezne komponente koje šalju posmatrača kroz različite emocije: nostalgičnost, uznemirenost, odbojnost ili prijatnost. U okviru grupe, moji objekti gube svoje individualne karakteristike i postaju simboli. Povremeno koristim iste objekte u različitim postavkama, na taj način ispitujući estetske konvencije i mehanizme komunikacije koje određuju naše razumevanje realnosti.


Untitled
Proces izrade zauzima važno mesto u mojim radovima, pa koristim male objekte kao skice za monumentalne predmete. Na taj način pokušavam da otkrijem kvalitete nasumično napravljenih ili odabranih predmeta, gde je proizvodnja, za razliku od zahtevnog i dugotrajnog procesa repliciranja, vođena intuicijom i uslovljena količinom i kvalitetom dostupnog materajala.


 

 

Web site

http://showtime.arts.ac.uk/AnaMilenkovic