Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Jelena Milo

AIR
Prostorna instalacija interaktivnog karaktera, zasnovana na činjenicama, predvidjanjima i modelima različitih stručnjaka za klimatske promene. Ozonski omotač je probijen i tako smo izloženi štetnim zraćenjima. Objekat sfera inspirisan je efekatom staklene bašte i predtavlja jednu od mogučnosti čovekove zaštite u budučnosti. Interaktivna instalacija izložena u Galeriji, tako je dizajnirana, da što aktivnije podstiče i angažuje sve učesnike pri nalaženju rešenja, kao i da im pomogne da predstave uticaj klimatskih promena i načine prilagodjavanja.


O2
Apsolutna je obaveza svakog stvaraoca da bude aktivan učesnik i svedok svog vremena i da svoj doživljaj viđenog javno replicira. Svojim radom ukazujem na neodgovoran odnos čovečanstva prema prirodi i stvarnosti, ukazujem na nešto što se zove STVARNOST ili istina koja nas okružuje koju svi nevoljno gledamo. Imaginativnim načinom improvizujem situaciju koja će se desiti (najverovatnije?) ako kao optimisti ne uradimo nešto za opstanak ljudskog roda na ovoj planeti. Ovom radu ne treba nikakva tekstualna ilustrativnost jer i sami događaji u zadnjih nekoliko dana su sami ilustrativni i potvrđuju moje stavove. Mislim da svaki pravi umetnik ne može da ostane ravnodušan i ne bi smeo da svoj dar, maštu i erudiciju posveti radu i stvaralaštvu inspirisanim unutrašnjim emocijama i unutrašnjem duhovnom svetu, bez dodira sa stvarnošću


MIR
Misao je brza, laka, mobilna forma energije. Nastaje trenutno, za razliku od gušćih formi kao što je materija. Kada nešto stvaramo, onda to najpre stvaramo u formi misli. Misao ili ideja uvek prethodi ostvarenju. Ideja je osnovni plan; stvara lik forme koji se tada magnetizuje i usmerava fizičku energiju da se uliva u tu formu i da je na kraju manifestuje na fizičkoj razini. Isti je princip tačan čak i kad ne preduzmemo direktno fizičko delovanje da bismo ostvarili svoje ideje. Jednostavno, ideja ili misao koju zadržavamo u sebi, jeste energija koja će privući i stvoriti tu formu na materijalnoj razini.


 

 

Web site

http://www.jelenamilo.net/site/installation.html