Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Andrea Palasti

KOLEKCIJA MRNNJ
KOLEKCIJA MRNNJ realizovan je u sklopu projekta 14-14 (autorskog tima: Aleksandar Hrib, Zlatko Nikolić, Jelena Radonjić, Marko Salapura, Igor Sladoljev, i u kolaboraciji sa Srđanom Kečom) za predstavljanje Republike Srbije na 14. Bijenalu arhitekture u Veneciji 2014; u seriji ukupno 49 fotografija, promenljive dimenzije. KOLEKCIJA MRNNJ predstavlja istraživački projekat posvećen pitanjima urbanističkih politika i muzeoloških praksi koje su iznedrile pa potom napustile projekat Muzeja Revolucije naroda i narodnosti Jugoslavije u Beogradu, počevši od 1959 do 1996. godine. U formi fotografske dokumentacije, projekat ispituje načine konstrukcije, reprezentacije i percepcije Jugoslovenskog identiteta kroz indeksiranje i dokumentovanje predmeta sačuvanih eksponata sa (nikada do kraja realizovane) stalne postavke i tematskih izložbi MRNNJ; kao i mesta 10 mogućih pozicija/lokacija na kojima se MRNNJ trebao graditi. Neuspeh izgradnje MRNNJ istorijski se podudarao sa političkom krizom u SFRJ, raspadom Jugoslavije, kao i sa konačnim neuspehom socijalističke revolucije. Stoga, predstavljeni objekti i društveni pejzaž oko MRNNJ doživeli su brojna preoblikovanja menjajući se sa nacionalnim, kulturnim, političkim i ekonomskim imperativima. U tom svetlu, Kolekcija MRNNJ ponovo aktivira i rekontekstualizuje različite ideje o izgradnji MRNNJ, kadrirajući i klasifikujući trenutni društveno-politički pejzaž, ovoga puta iz vizure savremenog, postsocijalističkog društva. Fotografija 1: Rekonstrukcija panoa kubističkog sistema prezentacije sa izložbe Pola veka revolucionarne borbe SKJ, MRNNJ 1970-1996; kocke su prefarbane i danas se koriste kao postamenti za potrebe drugih izložbi; rekonstruisano u Muzeju istorije Jugoslavije, 2014. Fotografija 2: Temelj Muzeja revolucije naroda i narodnosti Jugoslavije, lokacija 5, blok 13, 2014. Fotografija 3: Titova bista, Muzej istorije Jugoslavije, 2014. više na: http://andreapalasti.com/Collection-MRNNJ


Re-konstrukcija fotografske slike
Projekat Re-konstrukcija fotografske slike fokusira se na istraživanje ’prostora’ fotografije i različitih načina pristupanja mediju. Izložba pokazuje na koji način savremeni umetnici upotrebljavaju fotografiju, te se ti pristupi upoređuju s onima savremenih fotografa. Kako se medij fotografije konstantno transformiše, izložba zapravo postavlja pitanje šta znači napraviti fotografiju u 21. veku. Izložba je nastala iz potrebe za saradnjom i samoorganizacijom umetnika iz (približno) iste generacije i konteksta (obrazovnog sistema), sa ciljem da pokrene afirmaciju i pravilno razumevanje fotografskog medija. Istraživanje i analiza sprovode se kroz prepoznavanje, pregled i raspravu o pojedinačnim praksama (ili ekscesima) fotografa-umetnika i umetnika koji koriste fotografiju koji, manje-više uspešno, funkcionišu u zajedničkom sistemu vrednosti. Koautori/umetnici: Selena Junačkov, Nemanja Delja, Marko Ercegović, Ivana Stojanović, Jelena Vladušić, Aleksandar Ramadanović, Tijana Luković, Boris Lukić, Darija Medić, Petar Mirković, Miroslav Dajč, Monika Sigeti, Slobodan Stošić, Tatjana Vukelić, Rina Vukobratović, Jovana Krstić, A3.Format više na: https://vimeo.com/88534211 Fotografija 1,2: Rekonstrukcija fotografske slike2, U10, Beograd, 2013. Fotografija 3: Andrea Palašti, Kauč, iz serije Kućne vežbe, postavka rada na izložbi Rekonstrukcija fotografske slike2, U10, Beograd, 2013.


Balkan Disco
Balkan Disco predstavlja uvođenje ambijenta diskoteke u profesionalni umetnički prostor. Sam naziv rada preuzet je od diskoteka koje nose naziv sa prefiksom Balkan (Balkan Disco, Vićenza; Balkan Disco Express, Beč; Balkan Night, Hamburg), i kao takav, predstavlja igru značenja - parodično citiranje bihejvioralnih klišea koji pripadaju društvenom životu klubova po Zapadnoj Evropi sa autentičnim `turbo-folk provodom` sa Balkana. Devedesetih je turbo-folk muzika imala ključnu ulogu u definisanju srpskog socijalnog i nacionalnog identiteta, promovisala je ideologiju i način života kriminalne elite. Rekontekstualizacijom diskoteke unutar umetničkog prostora, rad postaje svojevrsni ready-made, preispitujući tako granice estetike i etike, geografije i geopolitike, kao i svakodnevice i artificijelnog umetničkog dela. Danas, Balkan više nije geopolitička odrednica, ona postaje kulturološka: Balkan postaje stereotipni označitelj mesta dobrog provoda. Fotografija 1: postavka rada u Šok galeriji, Art klinika, Novi Sad, 2012. Fotografija 2: postavka rada na 54. Oktobarskom salonu, Zepter expo, 2013. Fotografija 3: deo postavke u sklopu filmskog festivala Medusa3, Skladište, Subotica, 2012.


 

 

Web site

http://andreapalasti.com/