Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Maja Obradovic

CUT, CUT, CUT!
Prostor 2. U drugi prostor vodi takođe veoma uzan hodnik. U njemu se odvija centralni događaj projekta: SEČENJE CRTEŽA. U njemu su jedan naspram drugog postavljena dva reda crteža dužine 50 m, visine 2,10 m. Posetioci mogu da izaberu deo crteža koji žele da iseku i uzmu. Posetilac napušta prostor sa isečenim delom crteža i instrumentom za sečenje i odlazi u treću prostoriju.


CUT, CUT, CUT!CUT, CUT, CUT! 

 

Web site

http://