Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Ana Đorđević

Light inside darkness… (Berlin 2009/2010)
Light inside darkness je projekat koji sam počela u Berlinu 2010 godine. Obilazeći razne otpade bila sam fascinirana oblicima odbačenih delova gigantskih mašina, zarđalim delovima automobila, armatura, ventila i ostalih potpuno neupotrebljivih mračnih, gvozdenih grdosija. Te gomile istrošenih metala bez više ikakve upotrebne vrednosti budile su u meni želju za stvaranjem novog života. Svakom transformacijom, materijalni predmet se udaljavao od svog provbitnog oblika i postajao deo novog poretka koji ima svoju unutrašnju strukturu i raspored. Gradeći nove oblike, svetlosnom instalacijom unutar istih pokušavala sam da dobijem efekat virtuelne skulpture u prostoru, igra svetla i geometrije davala je često još jedan novi oblik svojom senkom. Od same forme primenjene skulpture dolazila sam do fenomenalnih efekata svetlosne instalacije. Na ovaj način u svom radu videla sam priliku dа, sem ispunjnenja lične i intelektualne misije, učinim uprаvo to - dа primenim pun opseg kreаtivnih sposobnosti u cilju oživljаvаnjа odbačenih objekata i očuvanja životne sredine doprinoseći društvu reciklažom objekata.


Rocking chair (Beograd 2012)
Nastavak projekta iz Berlina: upcycling i menjanje upotrebne vrednosti. Na radionici Recreate (def. ponovo stvoriti) u okviru modula REMAKE festivala na Mikser festivalu 2012. godine vodila sam radionicu čiji je cilj bio recikliranje i redizajniranje odbačenih predmeta kroz promenu njihove namene. Kolica iz supermarketa, kao najočigledniji simbol potrošačkog društva, poslužila su kao osnov za stvaranje novog objekta čija je svrha upravo suprotna – uživanje i opuštanje. Nekada se početni objekat nazire u krajnjem proizvodu, nekad ne, ali prepoznatljiva estetika reciklaže je siguran znak da sam pratila svoj instinkt. Pozitivan odziv ove radionice doprineo je mogućnost izlaganja na Moscow design weeku gde su suprermarket fotelje našle svoje mesto.


Serija skulptura sa samostalne izlozbe VOLVER (Beograd 2013)
https://vimeo.com/62125891 Pred vama je pokušaj materializacije unutrašnjeg sveta koji me je ispunjavao prethodnih godina. Opis doživljaja, emocija, iskustava i secanja. Poželela sam da dam formu, kombinacijom tehnika i materijala, stvarima koje sam u tom periodu proživela, preživela, od kojih sam pokusavala da pobegnem, a opet im se vracala. Pocetna ideja i tematski okvir izložbe predstavljalo je nekoliko pojmova - tuga, strah, praznina, samoca, ljubav, nemir. Kombinacijom tehnika i materijala koji su stavljeni u isti koncept stvorena je neka vrsta neskladnog sklada. Misli, osecanja, secanja i stanja koja nas sve povremeno opsedaju, tom prilikom publika je mogla da vidi, dodirne, poigra se sa njima. Unutar mog nemira, dala sam im priliku da prepoznaju sopstveni, da se igraju sa mojim srcem, hodaju po mom strahu i stoje pred mojim ogoljenim mislima.


 

 

Web site

https://dl.dropboxusercontent.com/u/661691/AnaDjordjevic_portfolio-2013_small.pdf