Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Ivana Živić Jerković

Otrovni stikeri
Manipulacija ljudskim željama je osnov svake reklame. Dovoljna je 1/10 sekunde da pažnja bude usmerena na bilbord (ili sličnu reklamnu poruku) i da ta slika ostane urezana u sećanju mnogo duže. U Americi 40.000 reklamnih poruka na TV-u podstiče lošu ishranu, gojaznost, pušenje i konzumiranje alkohola. Uticaju poruka najmanji otpor pružaju deca. Ona pamte i nesvesno ponavljaju ono što ne razumeju i uče i kad nisu svesna da uče. Reklame čija su ciljna grupa deca često koriste autoritetete poznatih i popularnih ličnosti kao i junake dečijih omiljenih crtanih filmova, a po najnovijim crtaćima i njihovim junacima se prave čitave serije igračaka. Ograničena finansijska sredstva roditelja ne dozvoljavaju uvek kupovinu preskupih ,,orginala“ pa se često nabavlja kineski plagijat igračke. Nije retkost da se granica kvaliteta tih igračaka spusti ispod svakog etičkog smisla, što možemo videti u primerima povremene zaplene otrovnih kineskih igračaka. Pojedine opasne materije nadjene u ovim igračkama, a utvrđene tokom testiranja, kao što su policiklični aromatični ugljovodonik, nonilfenol, formaldehid, nikl, mogu potencijalno da doprinesu razvoju onkoloških obolenja, uspore rast dece i prouzrokuju mnoge zdravstvene probleme. Fabrika „Vangći“ iz mesta Šenžen, pravila je igračke obložene industrijskom hemikalijom 1,4 butanediol. Ukoliko se proguta, ova hemikalija se metaboliše u gama- hidroksi bitirat (GHB), koji može da izazove probleme u disanju, gubitak svesti, pospanost, komu, pa čak i smrt... Rad ,,Lego,, je instalacija na kliritu sastavljen od nalepnica za decu (stikera), nabavljenih u kineskom tržnom centru (blok 70), kineske proizvodnje. Testiranjem uzorka stikera (koji čine rad) u Institutu za javno zdravlje Srbije,,Dr Milan Jovanović Batut“ potvrđena je njihova toksičnost. Rezultati labratoriskih ispitivanja pokazuju da su stikeri zdravstveno neispravni jer sadrže znatno veću količinu ftalata od dozvoljene. Količina ftalata, utvrđena zakonom Srbije ne sme biti veća od 0,1% u plastičnom delu igračke, a u uzorcima stikera je čak 9,4% ! Ftalati predstavljaju grupu hemijskih jedinjenja koja se najčešće koriste kao plastifikatori (supstance koje se dodaju plastici u cilju povećanja elastičnosti). Dokazano je da su ftalati povezani sa povećanjem neplodnosti kod muškaraca kao i da su supstance koje imaju negativno dejstvo na zdravlje ljudi i radnu i životnu sredinu. Novija studija danskog endokrinologa je dokazala da ftalati utiču na smanjeno stvaranje testosterona kod novorođenih dečaka. Ftalati mogu biti i uzrok feminizacije muških beba, a dokazano je da u visokim dozama izazivaju i oštećenja jetre, bubrega i pluća. Sve je veći broj naučnih podataka ukazuje da je učestala pojava alergijskih bolesti povezana s izloženošću ljudskog organizma različitim plastičnim, polimernim materijalima uključujući i ftalate.


Stikeri
Projekat ,,Stikeri’’ podrazumeva instalaciju (crtež većih dimenzija) na zidu sastavljen od nalepnica za decu zvanih ,,stikeri’’, nabavljenih u kineskom tržnom centru, kineske proizvodnje Instalacija podrazumeva sopstveno raspadanje usled nedostatka kvaliteta samog medijuma.To je dakle rad za jednokratnu upotrebu (postavku). Uz rad sledi upozorenje o mogučoj toksičnosti. Instalacije prikazuju do koje mere TV kao jedan od primarnih autoriteta za svako dete favorizuje agresiju, nasilje i drugo društveno neprihvatljivo ponašanje


Identitet 

 

Web site

http://http://ivanazivicjerkovic.weebly.com/