Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Ivana Puškaš

Snoviđenje
Svi radovi nastaju kao rezultat umetničkog eksperimenta, u smislu kombinovanja različitih materijala i tehnika, počev od kolaža, koji daje brze i trenutne efekte, što odgovara impulsivnosti mog stvaranja, preko slikanja, do performansa koji može da se izvede na grafoskopu, u samoj galeriji pred publikom, kombinovanjem isečaka, folija, itd.


Autoportret
Slika, iz ciklusa rađenih akrilima na platnu, predstavlja autoprortret - prikaz dve elementarne strane ličnosti, svetlu i tamnu,koje su međusobno suprostavljene, ali u obema dominira svet mašte i inspiracije. To je carstvo u kome je umetničko biće oslobođeno i srećno.


Teret
"Teret" je deo ciklusa slika rađenih kombinovanom tehnikom na drvetu, u kojima se nalaze kako slikani, tako i vajani elementi i elementi kolaža, kao posledica iskustva koje sam stekla na studijama vajarstva. U centru je prikaz ženskog lika . Ona je nosilac svega na slici; pošto treba da predstavi medijum kroz koji se uspostavlja veza sa prirodom, ona nosi u rukama kuglu koja je simbol zemlje, planete, odnosno živog sveta. Ovaj dominantni simbol na slici može da se shvati dvojako. Kugla simboliše i podsvesni svet, znači onaj nedokučeni, nevidljivi deo ljudske ličnosti kroz koji treba da se čovek ostvari i dostigne slobodu. Medjutim, žena na slici ne nosi samo ovaj teret. Ona na svojim rukama takodje nosi i muškarca i njegovo biće.


 

 

Web site

http://