Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Gala Čaki

Prostorni odnosi likovnog dela
Cilj mog istraživanja je dovođenje u pitanje logike stvarnosti prostora, a to ukazuje na svest o drugoj stvarnosti. Raščlanjivanjem slojeva jednog likovnog dela ja ukazujem na koji način bitiše jedno likovno delo, kako deluju odnosi unutar tog dela i ukazujem na crtež kao suštinu jednog likovnog dela. Projekat ''Prostorni odnosi likovnog dela'' je ostvaren u Muzeju savremene umetnosti u Novom Sadu, kao vid master izložbe. Projekat je osmišljen kao prostorno-ambijentalna instalacija, kroz koju prikazujem slojevitost mog likovnog dela. Instalacija nije samo prost skup više objekata, već predstavlja prostorno zavisan odnos više objekata između kojih postoji međuprostor. Unutrašnjost je raščlanjena na tri značenjska sloja/prostora i jedan međuprostor, koji se sastoji od devet platana, na kojima se projektuju slojevi. Prednji prostor je predstavljen u vidu slikane površine, dimenzija 850x200cm, na levoj strani izložbenog prostora. Prednji prostor kao postojeći prostor simbolizuje spoljašnji pokrivač unutrašnje istine, koja predstavlja crtež. Slikana površina kao završni sloj likovnog dela, sastoji se od pedeset i tri sloja. Međuprostor kao nepredstavljivi prostor je prostor u kojem ja predstavljam slojeve svog likovnog dela kroz video rad. Ovaj prostor je podeljen na dva dela: prvi deo obuhvata trećinu prostora i namenjen je za posmatrača, a drugi deo se sastoji od devet platna, dimenzija 850x200cm, na kojima će se projektovati slojevi likovnog dela. Moj cilj je da predstavim ono što je nepredstavljivo, samu igru nastanka likovnog dela. Jedan tanak sloj boje, gledan sa nefrontalne strane slike, jednu minijaturu, nastojala sam da rasprostrem u jednom velikom prostoru, kako bih ukazala na prostorne odnose likovnog dela. Posmatraču je pridodata mogućnost zalaženja u samo likovno delo. Pretpostojeći prostor je prostor crteža. Esencija crteža je da nas dovede do metafizičkog sveta ideja. Ovaj prostor je obasjan svetlošću vatre. Vatra je jedina supstanca koja je uvek jednaka sama sebi, jedina ona sadrži sopstveno svetlo i jedino ona može sve stvari da osvetli i sagori. Kada je crtež osvetljen, omogućeno je saznanje, jer pomoću svetlosti mi neposredno vidimo suštinu crteža bez mišljenja. Pored crteža, slike, svetlosti, moje likovno delo poseduje zvuk. Zvuk poseduje mogućnost prikazivanja realnosti veće nego što sama realnost može da ponudi. Opsesija da sagledam svoje likovno delo odjednom, navela me je na konstataciju da jedino svetlost daje mogućnost saznavanja odjednom. Osvetljena forma stvara ideju o spoljašnjem pokrivaču, koji čuva unutrašnju istinu, tj crtež. Tri prostorna sloja unutar instalacije su logički povezana, jer svaki sledi jedan iz drugog. Rad je određen rasporedom objekata, značenjskom artikulacijom celine i totaliteta prostora. Video rad ovog projekta možete pogledati na sledećoj stranici http://www.behance.net/gallery/The-spatial-relations-of-my-visual-work-of-art/3443787


Igra
Slika ''Igra'' pripada projektu ''Deljenje'' koji je izveden iz prethodnog projekta ''Prostorni odnosi likovnog dela''. Rad predstavlja doslovno razlaganje velike slike iz prethodnog projekta na niz scena, koje zapravo sačinjavaju veliku sliku. Dva projekta predstavljaju procese građenja i deljenja jednog likovnog dela, te na taj način dobijamo poništavanje jednog likovnog dela. Poništavanje omogućava istraživanje prostornih odnosa jednog likovnog dela.


Mi
Slika ''Mi'' pripada projektu ''Deljenje''.


 

 

Web site

http://www.behance.net/gallery/The-spatial-relations-of-my-visual-work-of-art/3443787