Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Vuk Vučković

ScanMan
Projekat „ScanMan” – Skenirani Čovek, je serija crteža velikog formata, na kojima se nalaze predstave ljudi u prirodnoj veličini propuštene kroz „x-ray” zrake. Inspiracija za rad je proizišla razmišljanjem o aktuelnim svetskim događajima, teroristički napadi, bombaši samoubice, trgovci organa, transeksualci, narko bosovi i razne druge savremene subkulture. Fizionomija skeniranih ljudi i predmeti koje oni poseduju, su birani tako da čine skup ekstremnih proizvoda današnjice. Dok njihov spoljašnji izgled odgovara običnim ljudima koje svakodnevno viđamo. „ScanMan” pokreće temu kontrole društva, teorija zavere, tabua, identiteta, intime. Postavlja pitanje psihološkog i sociološkog miljea ličnosti koja poseduje ovakve predmete, kao i pitanje svrhe samih predmeta. Nazivi radova se više tiču spoljašnjosti skeniranih ljudi (Putnik, Poslovni čovek, Pušač, Muzičar…) što doprinosi boljem dijalogu sa publikom, daje pravo posmatraču da stvori svoju priču i odgonetne njihov identitet. Interakciju sa publikom podstiče i neuobičaljen način potpisivanja umetničkog rada QR-kodom. Ovom inovacijom i sam posmatrač može učiniti akt skeniranja, pomoću kamere mobilnog telefona i softvera za dekodiranje koda, čime dobija više informacija o željenom delu i autoru. Podloga za crteže je platno, koje je pripremljeno sa posebnom pažnjom, tako da svojom teksturom podseća na fotografiju, odnosno rendgenski snimak. Ovakav izgled platna postignut je njegovim kaširanjem na drvenu podlogu šperploče i blind rama, zatim posebnim postupkom nanošenja preparature, u tehničkom procesu sličnim kao priprema podloge za ikone. Umesto klasične slikarske preparature i boje upotrebljavana je sintetička, akrilna boja i crni tuš. Ovim odabirom materijala i postupkom dobijen je željeni izgled rada na mikroplanu – ravana, glatka, plastična tekstura i željena količina transparentnosti svakog sloja boje. Uverljivosti radova doprinosi i sama tehnika kojom su izvedeni – erbraš, koja ne ostavlja nikakvu teksturu i omogućava postizanje efekata preklapanja više slojeva odeće, predmeta, mesa, kostiju. http://www.vukvuckovic.com/blog/scanman


Piktogrami savremenog društva - crteži
Crteži su nastali u 2010. godini, izvedeni su tehnikom erbraša sa tušem na papiru. serija broji trideset crteža, a dimenzije svakog su 100 x 70 cm (vertikalno okrenuti). Motiv na crtežima se razvio iz projekta „ScanMan“, kao studije za lične, intimne predmete koje odredjeni ljudi poseduju. Kasnije serija crteža dobila je svoju potpunu autonomiju – funkcioniše kao samostalna izlagačka celina. Erbraš se još jednom pokazao kao izvrsna tehnika za postizanje materijalizacije predmeta od kože, gume, stakla, metala, plastike, svile, čipke… Čistim potezom ili u kombinaciji sa šablonima, crtež gradim valerski, pažljivo, čuvajući belinu papira. Boja papira je najsvetliji ton, odsjaj teksture predmeta. Tema ovog ciklusa crteža bavi se pitanjem intime i tabua. Motivi na radovima su imtimni, fetiš predmeti, pištolji, vibratori, dildoi, lisice, tanga gaćice, sado-mazo maske i ostala sex oprema... Intervencijom na pozadini rada, oduzimanjem njenog konteksta, ovi predmeti postaju simboli – piktogrami savremenog društva. http://www.vukvuckovic.com/blog/likovne-masturbacije-2


Piktogrami savremenog društva - slike
Projekat čini deset slika velikog, galerijskog formata. Radovi ove serije slika nastali su u 2011. godini. Izvedeni su tehnikom akrilnih boja i erbraša na platnu. Radovi su nastali iz potrebe da se ciklus crteža prenese, poveže i proširi svoje značenje u medijumu slike. Slikarski postupak je gotovo identičan crtačkom, razlika je samo u boji, i upotrebi četaka i valjka u prvim fazama rada. Završni sloj rađen je erbrašom, uz mogućnost korišćenja bele boje za iluziju volumena i odsjaja neke forme. Način slikanja je hiperrealistički i fotorealistički. Pozadina, drugi plan slike, je sveden – jednobojan. Motiv na slikama je figura, ženski aktovi. Odeveni u sado-mazo i lateks odeću, seksi veš ili su pak potpuno nagi. Radovi se bave fetišom i tabu temama homoseksualizma i sado-mazohizma. Pozivaju da se na ovu pojavu otvoreno gleda, da se objasni i prihvati kao normalna pojava savremenog društva. Prestane da bude tabu tema, jer jedino tako može da dođe do rešavanja problema mazohizma u našim životima. http://www.vukvuckovic.com/blog/nova-serija-slika-2


 

 

Web site

http://www.vukvuckovic.com/