Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Marijan Muškinja

Swimmingpool
"SWIMMING POOL" je vizuelni eksperiment odnosa boja sa kompozicijom i igrom svetlosti. Fenomen vode kao izvora života i supstitucija bazena za celokupan ekosistem i polaznu tačku u nastanku svega živog na planeti. Figure u pokretu koje simbolišu početak i nastanak.Takođe fascinacija realnim oblicima koji daju apstraktne slike u igri svetlosti koja se ostvaruje prelamanjem i pokretom vode.Serija slika ulja na platnu, koju čine 11 komada.


Soulbox
Soulbox serija slika se sastoji od 12 slika velikog formata rađenih tehnikom ulje na platnu.Serija je nastavak istraživanja portreta i emotivnih stanja, i facijalne ekspresije koju proizvodi ljudsko lice podstaknuto tim stanjima. Sam naziv potiče od želje da se ljudskoj duši doda opipljiv lik i na taj način predstavi slika mog emotivnog doživljaja ljudskog duha. Slike nastale na osnovu serije fotografija, predstavljaju dušu u kutiji, zarobljenu, i emocije koje se prožimaju kroz zadatu situaciju. Emotivna stanja koja se prepliću kroz ovu seriju slika od patnje, bola, besa, očaja i tako dalje... predstavljaju razmišljanje o stanju ljudske duhovnosti u vremenu prolaznih materijalnih dobara i opsednutošću potrošačkom i konzumentskom stvarnošću modernoga čoveka.


Dvoličnost
Sam rad je autobiografski i bavi se mojim doživljajem takozvanog „poslovnog poraza“, koji je samo bio polazna tačka da razmišljam o još jednom fenomenu ljudske duše u vreme moderne borbe za opstanak i preživljavanje. U vreme kada su se zubi i oružje zamenili rečima koje se ispostavljaju da su uboitije od oruđa. Kao što postoji apsurd u svim sverama našeg postojanja, dan-noć, toplo-hladno, voda-vatra, tako i ljudska duša ima svoje dve apsurdne, ponekad zaraćene strane. Te dve strane čine celinu, ali kada ih posmatramo odvojeno one čine velike suprotnosti. Pokušavam da vizuelno predstavim i odvojim te dve strane ljudskosti, i možda ih osudim ili pronađem opravdanje za ono što predstavljaju. Transformacije su velike a opet neznatne, vizuelni identitet koji se stvara svaki ponaosob redstavlja celinu za sebe. Ovaj „projekat“ bi trebao da završi kao serija slika ulja na platnu, ali u samom procesu stvaranja mogućnosti su neograničene.


 

 

Web site

http://www.saatchionline.com/MarijanMuskinja